Vergroot contrast

Recht van verzet

Mensen hebben het recht aan een organisatie te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van verzet. Het is ten eerste van toepassing als een organisatie persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden. Ten tweede kan iemand ook om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van verzet gebruikmaken.

Recht van verzet bij direct marketing

De handel in adressen en het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing is toegestaan, zo lang aan een aantal voorwaarden is voldaan. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden, kan hiertegen verzet aantekenen. Organisaties moeten dit verzet altijd respecteren. Meer informatie is te vinden onder Ongevraagde reclame en direct marketing.

Het recht van verzet bij direct marketing is geregeld in artikel 41 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Recht van verzet bij bijzondere persoonlijke omstandigheden

Iemand kan verzet aantekenen vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld als diegene als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek en er later achter komt dat een bekende als onderzoeker bij dat centrum werkt. Deze persoon kan er dan belang bij hebben dat zijn gegevens worden verwijderd of niet meer tot hem zijn te herleiden.

Het recht van verzet bij bijzondere persoonlijke omstandigheden is geregeld in artikel 40 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bekijk binnen het onderwerp Recht van verzet

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het recht van verzet