Boete voor recruitmentbedrijf om negeren verwijderverzoeken

Thema's:
Privacyrechten AVG
Sollicitaties
Uitzendbureau

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recruitmentbedrijf Ambitious People Group (APG) een boete opgelegd van 6.000 euro. APG krijgt deze boete omdat het bedrijf de gegevens van 3 verschillende mensen niet had verwijderd nadat zij dat hadden gevraagd. 

Werkzoekenden kunnen zich bij APG* inschrijven als ze geïnteresseerd zijn in bemiddeling door dit recruitmentbureau. Mensen kunnen natuurlijk ook verzoeken om hun persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als zij geen bemiddeling meer wensen. Maar bij meerdere personen is dat niet goed gegaan. Namen, woonadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en cv’s met daarin informatie over opleiding en werkervaring bleven in de database van APG staan nadat de personen hadden gevraagd om verwijdering. APG benaderde deze mensen ook nog over vacatures. 

Recht op vergetelheid

Mensen hebben recht op vergetelheid. Dat betekent dat een organisatie iemands gegevens in veel gevallen moet verwijderen als diegene dat vraagt. Zodat de privacy van mensen wordt beschermd.

Organisaties moeten bovendien zelf hun best doen om niet meer persoonsgegevens te verzamelen en bewaren dan nodig is. Is er geen goede reden om persoonsgegevens nog langer te bewaren en te gebruiken, dan is het belangrijk dat de organisatie die gegevens wist. Want met informatie die een organisatie niet heeft, kan ook geen privacyprobleem ontstaan. Deze dataminimalisatie is een uitgangspunt van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Werkwijze aangepast 

Na onderzoek van de AP bleek dat APG wel een werkwijze had voor de verzoeken om gegevens te verwijderen. Toch ging het in de praktijk een aantal keer mis. APG heeft het interne beleid tegen het licht gehouden en op een aantal punten aangepast. Bij het vaststellen van het boetebedrag heeft de AP hiermee rekening gehouden. 

Procedure over publicatie boete

De AP heeft de boete in 2020 aan APG opgelegd. De AP mag dit besluit nu openbaar maken, nadat APG procedures had aangespannen over de boete en de openbaarmaking daarvan.

 


*APG opereert tegenwoordig onder een andere naam: The Ambitious Group.

Persoon solliciteert op kantoor

Publicaties

Boete Ambitious People Group verwijderverzoeken