Vergroot contrast

Feiten en cijfers over de AP

Hier vindt u feiten en cijfers over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals budget, personeel en productiecijfers. De AP houdt toezicht op meer organisaties dan welke andere Nederlandse toezichthouder dan ook. Om dit werk goed te kunnen doen – nu en in de toekomst – zijn voldoende middelen en mensen nodig.

De AP in cijfers

 

2018

2019

budget (realisatie)

€ 16.121.0001 € 21.382.0002

medewerkers (per einde jaar)

167 (157 fte) 191 (182 fte)  

klachten

11.4133 27.854  

datalekmeldingen

20.881 27.095  

onderzoeken

16 70  

interventies (brief of gesprek)

1.018 2.082  

opgelegde boetes

1 (€ 600.000) 4 (€ 2.540.000)  

last onder dwangsom

4 2  

wetgevingsadviezen

82 105  

inzet als betrokken toezichthouder

- 233

vragen van FG's

1.600 1.567

informatieverzoeken

21.395 6.940

voorafgaande raadplegingen

73 13

bezwaar

28 112

(hoger) beroep

20 30
1. Bron: Departementaal Jaarverslag JenV 2018
2. Bron: Jaarrekening AP 2019
3. Vanaf 25 mei 2018
Dit is een selectie van de werkzaamheden van de AP. Meer cijfers en informatie zijn te vinden in de jaarverslagen van de AP.

  Rapportages datalekken

  Sinds 2016 moeten organisaties het bij de AP melden als zij een ernstig datalek hebben. De AP publiceert elk jaar een totaaloverzicht van alle gemelde datalekken.

  Rapportages klachten

  Sinds 25 mei 2018 kunnen mensen een klacht indienen bij de AP als zij het niet eens zijn met hoe een organisatie met hun persoonsgegevens omgaat. De AP publiceert elk jaar een rapportage over deze klachten. 

  Nieuwsberichten over capaciteit en budget AP

  Publicaties over capaciteit en budget AP