Vergroot contrast

Feiten en cijfers over de AP

Hier vindt u feiten en cijfers over de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals budget, personeel en productiecijfers.

De AP in cijfers

 

2018

2019

2020

budget (realisatie; in euro's)

16.121.0001 21.412.9402 24.295.3743

medewerkers (per einde jaar)

167 (157 fte) 191 (182 fte) 189 (179 fte)  

klachten

11.4134 27.854 25.590  

datalekmeldingen

20.881 27.095 24.055  

onderzoeken

16 70 56  

interventies (brief of gesprek)

1.018 2.082 2.780  

opgelegde boetes (aantal plus totaalbedrag in euro's)


(600.000)

(2.540.000)
7
(2.043.500)
 

last onder dwangsom

4 2 2  

wetgevingsadviezen

82 105 120  

inzet als betrokken toezichthouder

- 233 276

vragen van FG's

1.600 1.567 1.214

informatieverzoeken

21.395 6.940 5.711

voorafgaande raadplegingen

74 13 8

bezwaar

28 112 115

(hoger) beroep

20 30 28

1. Bron: Departementaal Jaarverslag JenV 2018
2. Bron: Jaarrekening AP 2019
3. Bron: Jaarrekening AP 2020
4. Vanaf 25 mei 2018

Dit is een selectie van de werkzaamheden van de AP. Meer cijfers en informatie zijn te vinden in de jaarverslagen van de AP.

Klachten en datalekken

Zie Rapportages voor de jaarlijkse rapportages van de privacyklachten en datalekken die de AP heeft ontvangen. 

Nieuwsberichten over capaciteit en budget AP

Publicaties over capaciteit en budget AP