Boetes en andere sancties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de privacywetgeving overtreedt. Op deze pagina vindt u alle opgelegde en gepubliceerde boetes en andere sancties sinds 2018.

39 items

Boete gemeente Voorschoten

Bekijk boete
PDF, 619 kB

Boete Sociale Verzekeringsbank

Bekijk boete
PDF, 769 kB

Boete mobiele camera-auto's Rotterdam

Bekijk boete
PDF, 741 kB

Boete Belastingdienst zwarte lijst FSV

Bekijk boete
PDF, 502 kB

Boete ministerie Buitenlandse Zaken NVIS

Bekijk boete
PDF, 1 MB

Boete DPG Media kopie ID bij inzageverzoek

Bekijk boete
PDF, 663 kB

Boete Belastingdienst kinderopvangtoeslag

Bekijk boete
PDF, 677 kB