Boetes en andere sancties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de privacywetgeving overtreedt. Op deze pagina vindt u alle opgelegde en gepubliceerde boetes en andere sancties sinds 2018.

40 items

Besluit boete AS Watson - Kruidvat

Bekijk boete
PDF, 1 MB

Boete Ambitious People Group verwijderverzoeken

Bekijk boete
PDF, 611 kB

Boete gemeente Voorschoten

Bekijk boete
PDF, 619 kB

Boete Sociale Verzekeringsbank

Bekijk boete
PDF, 769 kB

Boete mobiele camera-auto's Rotterdam

Bekijk boete
PDF, 741 kB

Boete Belastingdienst zwarte lijst FSV

Bekijk boete
PDF, 502 kB

Boete ministerie Buitenlandse Zaken NVIS

Bekijk boete
PDF, 1 MB

Boete DPG Media kopie ID bij inzageverzoek

Bekijk boete
PDF, 663 kB