Vergroot contrast

Artikel 29-werkgroep

De Artikel 29-werkgroep is het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders. De werkgroep speelt een belangrijke rol in de totstandkoming van Europees beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

De Artikel 29-werkgroep bestaat uit de nationale privacytoezichthouders van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de European Data Protection Supervisor (EDPS). De EDPS houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens bij de instellingen en organen van de EU. De naam van de werkgroep is ontleend aan artikel 29 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG.

De Artikel 29-werkgroep heeft een onafhankelijk en raadgevend karakter. De belangrijkste taak van de werkgroep is het bevorderen van een uniforme toepassing van de principes uit de privacyrichtlijn in alle lidstaten door samenwerking tussen de Europese toezichthouders. Ook coördineert de werkgroep gezamenlijk onderzoek en de hieruit voortvloeiende nationale handhaving van de toezichthouders.

Daarnaast adviseert de Artikel 29-werkgroep over:

  • de bescherming van persoonsgegevens in de EU (aan de Europese Commissie);
  • de nieuwe Europese privacyregelgeving en voorstellen voor Europese maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens (aan de Europese Commissie);
  • het beschermingsniveau van derde landen;
  • gedragscodes op Europees niveau.

Publicaties Artikel 29-werkgroep

De werkgroep publiceert regelmatig werkdocumenten en opinies met uitleg over de toepassing van de Europese privacyrichtlijn, nieuwe wetsvoorstellen en andere privacyonderwerpen.