Vergroot contrast

Justitie

De rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie (OM) en andere organisaties die vallen onder het ministerie van Justitie en Veiligheid verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen. Daarom moeten zij zich houden aan privacywetgeving.

Afhankelijk van de verwerking van persoonsgegevens gelden voor organisaties die onder Justitie vallen:

 • de regels van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) óf
 • de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op beide wetten.

Rechterlijke macht

De inhoud van het werk van de rechter valt niet onder het toezicht van de AP. Behalve waar het gaat om het verwerken van persoonsgegevens in strafzaken en op de persoonsgegevens die rechtbanken verwerken. Bijvoorbeeld bij de publicatie van beslissingen en uitspraken.

Openbaar ministerie

De Wjsg is van toepassing wanneer het OM:

 • strafvorderlijke gegevens verwerkt vanwege een strafrechtelijke procedure;
 • justitiële gegevens verwerkt over iemands antecedenten;
 • strafvorderlijke gegevens met het Ministerie van J&V deelt voor het beoordelen van een aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag;
 • gegevens verwerkt over het uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen.

Het OM kan strafvordelijke gegevens delen met samenwerkingsverbanden en andere derden voor buiten de strafrechtspleging gelegen doelen. Bijvoorbeeld wanneer het OM gegevens verstrekt aan de KNVB, Slachtofferhulp of journalisten. In de Aanwijzing wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens is vastgelegd wanneer en aan wie het OM dit mag doen.

De partijen die deze gegevens ontvangen en verder verwerken moeten zich houden aan de AVG en Uitvoeringswet AVG (UAVG). In de UAVG staat een uitzondering op het verwerkingsverbod voor gegevens van strafrechtelijke aard. Deze uitzondering geldt voor verantwoordelijken die persoonsgegevens van strafrechtelijke aard ontvangen op basis van de wet Justitiële en strafvordelijke gegevens.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Verschillende onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid verwerken ook gegevens over het uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen. Zoals een gevangenisstraf of tbs. Hiervoor geldt de Wjsg.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Justitie'

Alle antwoorden op mijn vragenMijn gegevens bij Justitie

Alle antwoorden op mijn vragenAlgemene vragen over Justitie

 • Welke organisaties vallen onder Justitie?

  Justitie is een verzamelnaam voor overheidsonderdelen die strafrechtelijke beslissingen nemen.

  Zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht. Maar ook andere diensten die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen.

  Bijvoorbeeld:

  • De Raad voor de Kinderbescherming
  • Het Centraal Justitieel Incasso Bureau
  • Het Nederlands Forensisch Instituut 
  • De Dienst Justitiële Inrichtingen
  • De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Hulpmiddelen voor de burger