Vergroot contrast

Brexit

De Brexit heeft gevolgen voor alle organisaties in de Europese Unie (EU) die persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in het Verenigd Koninkrijk (VK). In dit dossier vindt u meer informatie. Zodat u kunt bepalen of de Brexit ook gevolgen heeft voor uw organisatie. En zo ja, wat u moet doen. 

Tot 1 juli 2021

Tot 1 juli 2021 verandert er waarschijnlijk niets voor u als u persoonsgegevens doorgeeft aan het VK. Maar alleen als het VK de regels voor de bescherming van persoonsgegevens ondertussen niet verandert.

In de Brexitdeal van 24 december 2020 staat namelijk dat in de eerste 4 maanden van 2021 de doorgifte van persoonsgegevens nog op dezelfde manier mag plaatsvinden als voorheen. Deze periode is met 2 maanden verlengd.

Na 1 juli 2021

Hoe de situatie na 1 juli 2021 wordt, is nog niet bekend. Het is daarom verstandig om u daarop voor te bereiden. Want er is een kans dat u zich vanaf deze datum moet houden aan de AVG-privacyregels die gelden voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen (landen buiten de EU).

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Brexit'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de brexit

 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de doorgifte van persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk?

  Tot 1 juli 2021 verandert er waarschijnlijk niets voor u als u persoonsgegevens doorgeeft aan het Verenigd Koninkrijk (VK). Hoe de situatie daarna wordt, is nog niet bekend.

  Brexitdeal

  In de Brexitdeal van 24 december 2020 staat dat in de eerste 4 maanden van 2021 de doorgifte van persoonsgegevens nog op dezelfde manier mag plaatsvinden als voorheen. Maar alleen als het VK in deze periode de regels voor de bescherming van persoonsgegevens niet verandert.

  Deze periode van 4 maanden is verlengd met 2 maanden. De einddatum is nu dus 1 juli 2021.

  Hoe de situatie daarna wordt, is nu nog niet bekend. Dit hangt ervan af of de Europese Commissie (EC) dan al een adequaatheidsbesluit heeft genomen over doorgifte van persoonsgegevens naar het VK.

  Wel een adequaatheidsbesluit

  Stelt de EC met een adequaatheidsbesluit vast dat het beschermingsniveau van het VK passend is? Dan blijft vrij verkeer van persoonsgegevens naar het VK mogelijk.

  Geen adequaatheidsbesluit

  Heeft de EC het adequaatheidsbesluit (nog) niet genomen? Dan wordt doorgifte van persoonsgegevens naar het VK gezien als doorgifte naar een derde land, dat wil zeggen een land buiten de EU.

  Dit betekent dat u zich vanaf 1 juli 2021 moet houden aan de AVG-privacyregels die gelden voor doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen.

  Zie verder: Hoe kan ik bij de Brexit toch persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk doorgeven?

  Informatie van de EDPB over de Brexit

  Let op: deze informatie is van vóór de Brexitdeal van 24 december 2020. Hou de website van de AP in de gaten voor updates.

 • Voor welke organisaties heeft de Brexit gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens?

  De Brexit heeft mogelijk gevolgen voor alle organisaties in de Europese Unie (EU) die persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in het Verenigd Koninkrijk (VK). 

  Bijvoorbeeld:

  • een multinational met een vestiging in het VK;
  • een Nederlandse organisatie die de salarisbetaling heeft uitbesteed aan een verwerker in het VK;
  • een Nederlandse gemeente die gebruikmaakt van diensten van een cloudprovider die is gevestigd in het VK. 

  Het is dus goed om na te gaan of de organisatie(s) met wie u persoonsgegevens deelt, gevestigd is/zijn in het VK. Zodat u goed bent voorbereid op de Brexit.

 • Hoe kan ik mij als organisatie voorbereiden op de Brexit?

  Deelt u persoonsgegevens met het Verenigd Koninkrijk (VK)? Dan verandert er tot 1 juli 2021 waarschijnlijk niets. Hoe de situatie daarna wordt, is nog niet bekend. Het is daarom verstandig om u daarop voor te bereiden.

  Situatie na 1 juli 2021

  In de Brexitdeal van 24 december 2020 staat dat in de eerste 4 maanden van 2021 de doorgifte van persoonsgegevens nog op dezelfde manier mag plaatsvinden als voorheen. Maar alleen als het VK in deze periode de regels voor de bescherming van persoonsgegevens niet verandert.

  Deze periode van 4 maanden is verlengd met 2 maanden. Hoe de situatie daarna wordt, is nu nog niet bekend. Dit hangt ervan af of de Europese Commissie (EC) dan al een adequaatheidsbesluit heeft genomen over doorgifte van persoonsgegevens naar het VK.

  Gevolgen bij wel/geen adequaatheidsbesluit

  Neemt de EC een adequaatheidsbesluit voor het VK? Dan verandert er niets voor u. U kunt dan nog steeds vrij gegevens uitwisselen met het VK.

  Maar neemt de EC géén adequaatheidsbesluit voor het VK? Dan moet u zich vanaf 1 juli 2021 houden aan de AVG-privacyregels die gelden voor doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen.

  Het is goed om u daarop voor te bereiden. Dat houdt in dat u alvast kijkt naar andere manieren dan een adequaatheidsbesluit om gegevens door te geven aan een derde land.

  Hierover leest u meer bij: Hoe kan ik bij de Brexit toch persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk doorgeven?

  Zie ook:

  Informatie van de EDPB over de Brexit

  Let op: deze informatie is van vóór de brexitdeal van 24 december 2020. Hou de website van de AP in de gaten voor updates.

 • Hoe kan ik bij de Brexit toch persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk doorgeven?

  Tot 1 juli 2021 verandert er waarschijnlijk niets voor u. Daarna is er kans dat u zich moet houden aan de AVG-regels voor doorgifte naar een derde land (een land buiten de EU). Hier zijn verschillende instrumenten voor.

  Brexitdeal

  Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk (VK) een derde land. Maar in de Brexitdeal van 24 december 2020 staat dat in de eerste 4 maanden van 2021 de doorgifte van persoonsgegevens nog op dezelfde manier mag plaatsvinden als voorheen. Mits het VK in deze periode de regels voor de bescherming van persoonsgegevens niet verandert.

  De periode van 4 maanden is verlengd met 2 maanden. Hoe de situatie daarna wordt, is nu nog niet bekend. Dit hangt ervan af of de Europese Commissie (EC) dan al een adequaatheidsbesluit heeft genomen over doorgifte van persoonsgegevens naar het VK.

  Als de EC een adequaatheidsbesluit neemt, betekent dit dat het niveau van gegevensbescherming in een derde land gelijkwaardig is aan de Europese regelgeving. In zo’n geval kunt u vrij gegevens uitwisselen met dat derde land.

  Heeft de EC geen adequaatheidsbesluit genomen? Dan moet u vanaf 1 juli 2021 andere instrumenten voor doorgifte gebruiken om persoonsgegevens te mogen delen met het VK.

  Andere instrumenten voor doorgifte naar derde landen

  • Standaard- of adhocbepalingen voor gegevensbescherming. U kunt hiervoor gebruikmaken van modelcontracten die door de EC zijn vastgesteld.
  • Gedragscodes of certificeringsmechanismen.
  • Binding corporate rules (BCR).
  • Tot slot is er ook nog een mogelijkheid om incidenteel gegevens door te geven aan derde landen. Dit mag alleen bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden. Meer informatie over deze uitzonderingsmogelijkheid is te vinden in de Guidelines over artikel 49 AVG.

  Informatie van de EDPB over de Brexit

  Let op: deze informatie is van vóór de Brexitdeal van 24 december 2020. Hou de website van de AP in de gaten voor updates.

 • Kan ik bij de Brexit nog gegevens ontvangen vanuit het Verenigd Koninkrijk?

  De regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft aangegeven dat het bij de Brexit mogelijk blijft om persoonsgegevens vrij vanuit het VK naar de EU-lidstaten te versturen.

  De AP adviseert u om de website van de Britse toezichthouder in de gaten te houden voor nieuws op dit punt.