Vergroot contrast

Cameratoezicht in en rond woningen

In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Zowel organisaties, zoals woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners kunnen besluiten camera’s te plaatsen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op.

Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.

Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG wél van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht.

Bekijk binnen het onderwerp Cameratoezicht in en rond woningen

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht in en rond woningen'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht in en rond woningen

 • Mag de woningbouwvereniging of vve een camera ophangen in mijn flatgebouw?

  Onder bepaalde voorwaarden mag de woningbouwvereniging of de vereniging van eigenaren (vve), als dat noodzakelijk is, een bewakingscamera ophangen in uw flatgebouw om de eigendommen en bewoners te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

  Belangrijke voorwaarden voor de woningbouwvereniging of vve om camera’s te mogen plaatsen zijn:

  Gerechtvaardigd belang

  De woningbouwvereniging of vve moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen of de bescherming van de bewoners.

  Noodzaak cameratoezicht

  Cameratoezicht door een woningbouwvereniging of vve is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de woningbouwvereniging of vve het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy?

  Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

  Privacytoets

  De woningbouwvereniging of vve moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de woningbouwvereniging of vve de belangen van de bewoners en bezoekers afweegt tegen het eigen belang.

  Informatieplicht cameratoezicht

  De woningbouwvereniging of vve moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

  Niet alles filmen

  De camera mag niet in de woningen filmen. Ook mag de camera in principe niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen.

  De woningbouwvereniging of vve moet bekijken of het noodzakelijk is om de publieke ruimte in beeld te brengen. Is het noodzakelijk? Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen.

  Bewaartermijn camerabeelden

  De woningbouwvereniging of vve mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

  Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag woningbouwvereniging of vve de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

  Instemming vve-leden

  Bij de vve moet het besluit om cameratoezicht te gebruiken in overleg gebeuren. Dit houdt in dat een meerderheid van de vve-leden voor cameratoezicht heeft gestemd in een ledenvergadering.

 • Ik heb een klacht over de camera van mijn buren. Wat kan ik doen?

  Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy? Kom dan in actie.

  Iemand mag alleen een camera zoals een videodeurbel bij huis ophangen zolang deze de bezittingen van buren en/of de openbare weg niet of zo min mogelijk filmt.

  Stappenplan

  Denkt u dat uw buren zich niet aan de regels houden? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen: 

  1. De eerste stap is om uw buren aan te spreken. Misschien is het probleem in overleg eenvoudig op te lossen.

  2. Komt u er samen met uw buren niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan buurtbemiddeling, als uw gemeente dit aanbiedt. Of anders de wijkagent vragen te bemiddelen.

  3. Wanneer het probleem blijft bestaan kunt u er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  4. Tot slot kunt u naar de rechter gaan. U kunt eventueel voor advies en ondersteuning terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt.

  Meer informatie over cameratoezicht in en rond woningen

  Cameratoezicht in en rond woningen

 • Mag ik een camera ophangen bij mijn huis?

  U mag alleen een camera zoals een videodeurbel ophangen bij uw huis zolang deze de bezittingen van uw buurtgenoten en/of de openbare weg niet filmt.

  Filmt uw camera ook de bezittingen van uw buurtgenoten of de openbare weg? Dan is de kans groot dat deze ook andere personen filmt. Zoals uw buren of voorbijgangers. En dat maakt een grote inbreuk op hun privacy.

  Zo min mogelijk privacy schenden

  U moet dus altijd uw best doen om bij het ophangen van een camera zo min mogelijk de privacy van anderen te schenden. Bijvoorbeeld door de gezichten van voorbijgangers in de openbare ruimte te blurren. Of door de beelden kort te bewaren.

  Informatieplicht

  U moet mensen die op uw terrein komen ook informeren dat zij worden gefilmd. Een voorbeeld: heeft u een videodeurbel? Zorg er dan voor dat mensen die bij u aan willen bellen weten dat zij worden gefilmd. Zodat zij er zelf voor kunnen kiezen om niet aan te bellen als zij liever niet gefilmd willen worden.

  Uitzonderingen

  Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u een camera doelbewust richten op het terrein van uw buren of de openbare ruimte. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van serieuze veiligheidsproblemen waarbij het gebruik van een camera noodzakelijk en onvermijdelijk is. In dat geval kan er sprake zijn van een gerechtvaardigd belang.

  Meer informatie