Vergroot contrast

Camera's bij huis en bij de buren

Er kunnen goede redenen zijn om een camera op te hangen bij uw huis, zoals een beveiligingscamera of een videodeurbel. Dat is ook niet verboden. Maar u moet er wel voor zorgen dat u zo min mogelijk inbreuk maakt op de privacy van andere mensen, zoals uw buren of voorbijgangers. Net zoals uw buren rekening moeten houden met úw privacy als zij een camera ophangen bij hun huis.

Belangrijkste regel camera bij huis

De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u in principe niet de openbare weg filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.

Uw eigen verantwoordelijkheid

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de camera zo af te stellen dat die alleen uw bezittingen filmt.

Laat u uw camera ophangen door een installatiebedrijf? Kijk dan met de installateur mee hoe die de camera instelt. En geef aan dat u de camera privacyproof wilt instellen. Controleer zelf of uw camera daadwerkelijk alleen op uw eigendommen is gericht.

Uitzonderingen camera bij huis

Soms kan het echt niet anders dan dat u een stukje van de openbare weg filmt. Bijvoorbeeld omdat uw voordeur direct grenst aan de openbare weg. In dat geval moet u ervoor zorgen dat u de privacy van voorbijgangers zo min mogelijk schendt.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag u een camera doelbewust richten op een gedeelte van het terrein van uw buren of de openbare ruimte.

Wat kan de AP doen tegen cameratoezicht?

Filmt uw camera wél bezittingen van anderen of de openbare weg, terwijl dit niet nodig is? Dan overtreedt u de privacywet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan horen over uw cameratoezicht. Bijvoorbeeld als iemand een klacht over uw camera bij de AP indient. Vervolgens kan de AP op verschillende manieren tegen u optreden als uw camera niet privacyproof is ingesteld.

Camera van uw buren

Voelt u zich aangetast in uw privacy door de camera van uw buren? Ga dan eerst in gesprek met uw buren. Komt u er samen met uw buren niet uit, dan kunt u andere stappen zetten.

Stappenplan camera bij huis

Alles waar u rekening mee moet houden als u een camera wilt ophangen bij uw huis, vindt u in het Stappenplan camera bij huis.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Camera's bij huis en bij de buren'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over eigen camera bij huis

 • Wanneer mag ik een camera ophangen bij mijn huis?

  U mag een camera, zoals een videodeurbel, ophangen bij uw huis als u zich aan de regels houdt. De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen, zoals uw huis, tuin of auto.

  U mag dus niet de eigendommen van uw buurtgenoten filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u de openbare weg niet filmen, zoals de stoep of een openbare parkeerplek.

  Maar soms is het onvermijdelijk dat u meer filmt. Bijvoorbeeld omdat uw voordeur direct grenst aan de openbare weg. In zo’n geval moet u zich aan nog een paar regels houden. Die staan hierna genoemd.

  Het gaat erom dat u de privacy van anderen zo min mogelijk schendt.

  Informeren over camera

  U moet mensen die op uw terrein komen informeren dat u hen filmt. Bijvoorbeeld met een bordje waarop staat dat er cameratoezicht is.

  Heeft u een videodeurbel? Zorg er dan voor dat mensen die bij u willen aanbellen weten dat zij worden gefilmd. Bijvoorbeeld met een sticker. Zodat zij er zelf voor kunnen kiezen om niet aan te bellen als zij liever niet gefilmd willen worden.

  Beelden kort of niet bewaren

  Bewaar de beelden die uw camera opneemt zo kort mogelijk. Verwijder de beelden zodra u die niet meer nodig heeft. Bijvoorbeeld na 24 uur. Bekijk bij uw camera-instellingen of u de beelden automatisch kunt laten verwijderen.

  Of sla helemaal geen beelden op. Heeft u een videodeurbel, dan kunt u prima alleen live kijken wie er voor de deur staat op het moment dat er wordt aangebeld. En die beelden niet opslaan.

  Beelden niet delen

  U mag de beelden niet zomaar delen, bijvoorbeeld door ze op internet te plaatsen. Dat mag alleen als de gefilmde mensen daarvoor toestemming hebben gegeven.

  Is er een strafbaar feit gepleegd? Dan mag u de beelden natuurlijk wel delen met de politie als u aangifte doet.

  Beelden blurren

  Is het onvermijdelijk om een stukje van de openbare weg te filmen? Dan kunt u de gezichten van voorbijgangers in de openbare ruimte blurren. Op die manier zijn mensen niet of minder snel herkenbaar.

  Beelden beveiligen

  Zorg ervoor dat u de beelden van uw camera goed beveiligt. Zodat uw camera niet gehackt kan worden.

  Dit doet u in ieder geval door een eigen wachtwoord in te stellen. En, als dat kan, ook uw eigen gebruikersnaam. Blijf nooit een door de fabrikant ingesteld wachtwoord gebruiken.

  Lees verder de handleiding van de camera goed door om te kijken welke opties u kunt instellen om de beelden goed te beveiligen.

  Privacyrechten

  De mensen die u filmt hebben privacyrechten. Dat betekent dat zij bijvoorbeeld het recht hebben om de beelden te bekijken die u van hen heeft gemaakt.

  Meer informatie

 • Hoe kan ik de camera bij mijn huis goed afstellen?

  U kunt het beeld van uw camera goed afstellen door gebruik te maken van de instellingen van uw camera. Bijvoorbeeld door de camerabeelden in of uit te zoomen.

  Alleen eigen bezittingen

  Zorg ervoor dat u in principe alleen uw eigen bezittingen filmt. Bijvoorbeeld alleen uw eigen tuin. En dus niet de tuin van uw buren.

  Via de instellingen van uw camera kunt u het camerabeeld zo veel mogelijk inzoomen op uw eigen bezittingen. Hierdoor voorkomt u dat bijvoorbeeld de tuin van uw buren in beeld komt.

  Gericht op openbare weg

  Staat uw camera gericht op de openbare weg, zoals een stoep of parkeerplaats? Zorg er dan voor dat u zo min mogelijk hiervan filmt.

  Staat bijvoorbeeld uw scooter op straat en wilt u die filmen? Dan dan mag u volgens de privacyregels niet de hele straat te filmen. U mag alleen het stuk van de straat filmen waar uw scooter staat. Dit doet u door het camerabeeld zo veel mogelijk in te zoomen.

  Is het onvermijdelijk om een stuk van de openbare weg of stoep te filmen? Dan kunt u gebruik maken van de extra privacyinstellingen van uw camera.

  Zie ook

 • Wanneer mag ik mijn camera wel op de openbare weg of het huis van mijn buren richten?

  Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u een camera doelbewust richten op de openbare ruimte of het terrein van uw buren. Bijvoorbeeld als er serieuze veiligheidsproblemen zijn. Zoals dat er vaak wordt ingebroken. En er echt geen andere oplossing mogelijk is dan een camera gebruiken.

  U moet een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan 6 redenen genoemd.

  De juridische naam voor die redenen is grondslagen. U heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken.

  Gerechtvaardigd belang

  Een van die grondslagen heet ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’. Dit kan een grondslag zijn voor uw cameratoezicht.

  Maar dan moet u wel aan alle voorwaarden voor gerechtvaardigd belang voldoen. Dit is een juridische toets op basis van de AVG.

  Die voorwaarden zijn:

  • U heeft daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang. Zoals uw eigendommen of personen beschermen, omdat er veel wordt ingebroken in uw buurt.
  • Het cameratoezicht is noodzakelijk. Noodzakelijkheid bestaat uit twee vereisten.
   Ten eerste moet het doel van het cameratoezicht in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van mensen.
   Bijvoorbeeld: u filmt de hele straat, terwijl u ook alleen een gedeelte van de straat kan filmen om uw eigendom te beschermen. Door de hele straat te filmen, is de inbreuk op de privacy van mensen veel groter. Waarschijnlijk staat het cameratoezicht dan niet in verhouding tot de inbreuk op de privacy van de mensen.
   Ten tweede moet u kijken of er geen andere mogelijkheid is om uw eigendommen te beschermen, die minder ingrijpend is voor de privacy van mensen.
  • U heeft een afweging gemaakt tussen uw belang van het cameratoezicht en het privacybelang van de mensen die u filmt.

  Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan mag u uw camera niet op de openbare weg richten.

 • Wat gebeurt er als mijn camera niet privacyproof staat ingesteld?

  Houdt u zich niet aan de privacyregels voor camera’s? Dan overtreedt u de privacywetgeving. In dat geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) handhavend optreden om uw cameratoezicht tegen te gaan.

  Of u daadwerkelijk in overtreding bent, hangt van de situatie af. Ten eerste hoe uw camera is afgesteld. Filmt u alleen uw eigen terrein? En dus niet de eigendommen van uw buren of de openbare weg? Dat mag. U bent dan dus niet in overtreding.

  Filmt uw camera wel (een stuk van) de bezittingen van uw buren of de openbare weg? Dat kan soms onvermijdelijk zijn. Maar dan is het wel belangrijk dat u uw best doet om privacy van anderen zo min mogelijk te schenden. Doet u dit niet, dan kunt u in overtreding zijn.

 • Ik heb mijn camera aangemeld bij de politie, dan mag het toch?

  Heeft u uw camera aangemeld bij ‘Camera in Beeld’ van de politie? Dan wil dat niet automatisch zeggen dat uw cameratoezicht is toegestaan. Ook als u uw camera aanmeldt bij de politie, moet u aan de privacyregels voor camera’s voldoen.

  Dat betekent dat u alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van uw buurtgenoten filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u niet de openbare weg filmen.

  Let dus goed op dat u de camera bij uw huis goed afstelt. Let op: dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt dus niet blind vertrouwen op een installatiebedrijf.

  Adviseert een wijkagent om de camera wél op de openbare weg te richten? Geef dan aan dat u zich moet houden aan de privacyregels. Op de website van de politie staat dit ook vermeld.

 • Mijn camera staat niet aan, dan geeft het toch niet?

  Heeft u een nepcamera (dummy) of een camera die niet aanstaat? Dan gelden de regels voor camera’s niet, omdat u niets filmt.

  Maar uw buren of voorbijgangers kunnen zich toch aangetast voelen in hun privacy als zij een camera zien hangen. 

  Vooral als uw camera op de openbare weg is gericht of op de eigendommen van uw buren. Wat bij een werkende camera niet zou mogen.

  Richt de camera daarom alleen op uw eigen bezittingen, om conflicten met uw buren te voorkomen.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over camera's van anderen bij huis

 • Ik heb een klacht over de camera van mijn buren. Wat kan ik doen?

  Voelt u zich door de camera van uw buren aangetast in uw privacy? Kom dan in actie. 

  Iemand mag alleen een camera, zoals een videodeurbel, ophangen als die camera de bezittingen van buren en/of de openbare weg niet of zo min mogelijk filmt.

  Denkt u dat uw buren zich niet aan de regels houden? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen.

  1. In gesprek

  De eerste stap is om vriendelijk in gesprek te gaan met uw buren. Het kan zijn dat de camera niet aanstaat of dat uw buren u niet filmen. Misschien is het probleem dus in overleg eenvoudig op te lossen. 

  U kunt bijvoorbeeld:

  • vragen waarom uw buren een camera hebben opgehangen;
  • aangeven wat u denkt dat zij filmen en vragen of dit klopt;
  • vragen of u misschien de beelden mag bekijken.

  Blijkt uit het gesprek met uw buren dat de camera niet goed staat afgesteld? Dan kunt u uw buren wijzen op de privacyregels en praktische tips die op deze website staan.

  2. Bemiddeling

  Komt u er samen met uw buren niet uit? Dan kunt u:

  3. Juridische stappen

  Wanneer het probleem blijft bestaan, kunt u juridische stappen zetten. U kunt naar de rechter gaan.

  Of eerst advies vragen. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld terecht bij het Juridisch Loket.

  U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Mag de woningbouwvereniging of vve een camera ophangen in mijn flatgebouw?

  Onder bepaalde voorwaarden mag de woningbouwvereniging of de vereniging van eigenaren (vve), als dat noodzakelijk is, een bewakingscamera ophangen in uw flatgebouw om de eigendommen en bewoners te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

  Door te filmen met een bewakingscamera, verwerkt de woningbouwvereniging of vve persoonsgegevens van bewoners en bezoekers van uw flatgebouw. Persoonsgegevens verwerken mag alleen als daarvoor een goede reden is. 

  In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan 6 redenen genoemd. De juridische naam voor die redenen is grondslagen. De woningbouwvereniging of vve heeft dus een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken met cameratoezicht.

  Grondslag gerechtvaardigd belang

  Voor het cameratoezicht kan de woningbouwvereniging of vve mogelijk de grondslag ‘noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang’ gebruiken.

  Maar dan moet de woningbouwvereniging of vve wel aan alle voorwaarden voor gerechtvaardigd belang voldoen. Dit is een juridische toets op basis van de AVG. Die voorwaarden zijn:

  • De woningbouw of vve heeft daadwerkelijk een gerechtvaardigd belang. Zoals eigendommen of personen beschermen, omdat er bijvoorbeeld veel wordt ingebroken in het flatgebouw.
  • Het cameratoezicht is noodzakelijk. Noodzakelijkheid bestaat uit twee vereisten.
   Ten eerste moet het doel van het cameratoezicht in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van de bewoners en bezoekers.
   Ten tweede moet de woningbouwvereniging of vve kijken of er geen andere mogelijkheid is om het doel te bereiken, die minder ingrijpend is voor de privacy. 
  • De woningbouwvereniging of vve heeft een afweging gemaakt tussen het belang van het cameratoezicht en het privacybelang van de mensen die worden gefilmd.

  Overige eisen AVG

  Voldoet de woningbouwvereniging of vve aan de voorwaarden voor de grondslag gerechtvaardigd belang? Dan gelden daarnaast de volgende eisen uit de AVG.

  Informatieplicht cameratoezicht
  De woningbouwvereniging of vve moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

  Niet alles filmen
  De camera mag niet in de woningen filmen. Ook mag de camera in principe niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen.

  De woningbouwvereniging of vve moet bekijken of het noodzakelijk is om de publieke ruimte in beeld te brengen. Is het noodzakelijk? Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen.

  Bewaartermijn camerabeelden
  De woningbouwvereniging of vve mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Maar is er een strafbaar feit vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag woningbouwvereniging of vve de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Privacyverhalen

Lees dit privacyverhaal

Lilian (68) voelt zich onvrij in haar eigen huis doordat ze niet weet wat de camera van de buren filmt.

Lees dit privacyverhaal