Vergroot contrast

Cameratoezicht in en rond woningen

In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en bewoners te beschermen. Zowel organisaties, zoals woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners kunnen besluiten camera’s te plaatsen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op.

Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op eigendommen van anderen.

Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de Wbp wél van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens dus ook toezicht.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht in en rond woningen'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht in en rond woningen

 • Mag de woningbouwvereniging of vve een camera ophangen in mijn flatgebouw?

  Onder bepaalde voorwaarden mag de woningbouwvereniging of de vereniging van eigenaren (vve), als dat noodzakelijk is, een bewakingscamera ophangen in uw flatgebouw om de eigendommen en bewoners te beschermen. Maar de inbreuk op uw privacy moet zo klein mogelijk zijn.

  Belangrijke voorwaarden voor de woningbouwvereniging of vve om camera’s te mogen plaatsen zijn:

  Gerechtvaardigd belang

  De woningbouwvereniging of vve moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen of de bescherming van de bewoners.

  Noodzaak cameratoezicht

  Cameratoezicht door een woningbouwvereniging of vve is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat de woningbouwvereniging of vve het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy?

  Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

  Privacytoets

  De woningbouwvereniging of vve moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de woningbouwvereniging of vve de belangen van de bewoners en bezoekers afweegt tegen het eigen belang.

  Informatieplicht cameratoezicht

  De woningbouwvereniging of vve moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

  Niet alles filmen

  De camera mag niet in de woningen filmen. Ook mag de camera in principe niet de straat filmen. Alleen als dit onvermijdelijk is, mag de camera gebouwen, terreinen en zaken van anderen of de openbare weg in beeld brengen.

  De woningbouwvereniging of vve moet bekijken of het noodzakelijk is om de publieke ruimte in beeld te brengen. Is het noodzakelijk? Dan mag de camera niet meer filmen dan noodzakelijk is om de eigendommen en bewoners te beveiligen.

  Bewaartermijn camerabeelden

  De woningbouwvereniging of vve mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

  Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag woningbouwvereniging of vve de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

  Instemming vve-leden

  Bij de vve moet het besluit om cameratoezicht te gebruiken in overleg gebeuren. Dit houdt in dat een meerderheid van de vve-leden voor cameratoezicht heeft gestemd in een ledenvergadering.

 • Mag mijn buurman een camera ophangen bij zijn huis?

  Brengt uw buurman bij de beveiliging van zijn huis uw eigendommen in beeld? Zoals uw huis, tuin, voordeur of garage? Of brengt uw buurman delen van de openbare ruimte in beeld, zoals de stoep of de weg? Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  Dit betekent dat uw buurman rekening moet houden met de persoonlijke levenssfeer van de mensen die hij in beeld brengt. Het uitgangspunt is daarom dat de camera’s van uw buurman uw bezittingen niet mogen filmen.

  U kunt hierbij namelijk, zonder dat u dat wilt, worden gefilmd. Dat maakt een te grote inbreuk op uw privacy.

  Wat kan ik doen?

  Voelt u zich door de camera van uw buurman aangetast in uw privacy? Dan kunt u een aantal stappen ondernemen.

  De eerste stap is om uw buurman aan te spreken. Komt u er samen met uw buurman niet uit? Dan kunt u hulp vragen aan buurtbemiddeling, als uw gemeente dit aanbiedt. Of anders de wijkagent vragen te bemiddelen.

  Als de buurman uw huis of tuin filmt, kunt u ook een tip geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Tot slot kunt u naar de rechter gaan, met hulp van een advocaat. U kunt eventueel voor advies en ondersteuning terecht bij het Juridisch Loket bij u in de buurt.

 • Mag ik een camera ophangen bij mijn huis?

  Brengt u bij de beveiliging van uw huis eigendommen van buurtgenoten in beeld? Zoals het huis, de tuin, de voordeur of de garage van uw buren? Of brengt u delen van de openbare ruimte in beeld, zoals de stoep of de weg? Dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

  Dit betekent dat u rekening moet houden met de persoonlijke levenssfeer van de mensen die u in beeld brengt.

  Het uitgangspunt is daarom dat uw camera de bezittingen van uw buurtgenoten en/of de openbare weg niet mag filmen. Daarbij filmt u namelijk mogelijk uw buurtgenoten (of andere personen). En dat maakt een te grote inbreuk op hun privacy.

Publicaties