Richtsnoeren voor de berekening van administratieve geldboeten krachtens de AVG

De European Data Protection Board (EDPB) heeft regels opgesteld voor het berekenen van de hoogte van boetes voor bedrijven die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden.

Met de 'Richtsnoeren voor de berekening van administratieve geldboeten krachtens de AVG' berekenen alle privacytoezichthouders in de Europese Unie (EU) op dezelfde manier de hoogte van boetes voor bedrijven. 

De richtsnoeren zijn een aanvulling op de eerdere richtlijnen over het vaststellen van boetes onder de AVG, waarin de focus ligt op wanneer de EU-privacytoezichthouders een boete kunnen opleggen.

Download
Guidelines