Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2023

Thema:

Met de boetebeleidsregels berekent de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de hoogte van boetes voor overtredingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) door overheidsorganisaties en natuurlijke personen die niet namens een bedrijf handelen.

De boetebeleidsregels zijn niet van toepassing op bedrijven die de AVG overtreden. De hoogte van boetes voor bedrijven berekent de AP met de Fining guidelines van de EDPB.  

Let op: Ook voor ziekenhuizen en particuliere scholen gelden de Fining guidelines, omdat die niet als overheidsorganisaties gelden.

Download
Beleidsregels