Handreiking privacy in een jaarverslag

Thema:

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt steeds vaker vragen van grotere bedrijven over wat zij extra kunnen doen om zich te verantwoorden, aanvullend op de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zij willen graag structureel en periodiek informatie delen over hoe zij binnen hun bedrijf privacy hebben georganiseerd. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft de AP deze vrijblijvende handreiking opgesteld.

In de 'Handreiking privacy in een jaarverslag' staan elementen die u kunt gebruiken om een privacyparagraaf in uw jaarverslag op te stellen. Met deze elementen geeft u extra transparantie over privacy aan bijvoorbeeld uw potentiële klanten, aandeelhouders en andere geïnteresseerden. 

Download
Handreiking