Handreiking 'De RvC of RvT en privacy: uw rol als toezichthouder'

Als lid van de raad van commissarissen (RvC) of raad van toezicht (RvT) houdt u de organisatie scherp op tal van vlakken. Daarbij is het belangrijk dat u ook vragen stelt over hoe privacy/de bescherming van persoonsgegevens geregeld is in uw organisatie. U bent immers toezichthouder. 

Met deze handreiking helpt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u om de juiste vragen te stellen aan de leiding van uw organisatie, die verantwoordelijk is voor de naleving van de privacywetgeving.

Download
Handreiking