Een toekomstbestendige AP

In dit document maakt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) inzichtelijk hoe het toezicht door de AP versterkt kan worden met een structurele verhoging van het budget van de AP.

De AP heeft dit document verstuurd naar de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Ook is het document een bijlage bij de brief van de AP aan de informateurs van de kabinetsformatie.

Download
Beleidsdocument