Brief AP aan informateurs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een brief gestuurd aan de informateurs van de kabinetsformatie. In deze brief vraagt de AP aandacht voor risico's van digitalisering. Ook adviseert de AP, net als de Parlementaire Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, om het budget van de AP structureel te verhogen.

Met deze structurele investering kan de AP haar wettelijke taak in redelijke mate uitvoeren en mensen beschermen in de digitale wereld. In de bijlage Een toekomstbestendige AP heeft de AP in meer detail in kaart gebracht hoe de AP dat kan doen.

Download
Beleidsdocument