Advies wijziging Uitvoeringsregeling Wkkgz (kwaliteitsregistraties)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 november 2023 advies uitgebracht over een conceptwijziging van de Uitvoeringsregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Uitvoeringsregeling Wkkgz) in verband met het regelen van regie op de kwaliteitsregistraties in de zorg.

Zorgaanbieders moeten op grond van de Wkkgz gepseudonimiseerde patiëntgegevens aanleveren voor kwaliteitsregistraties die zijn opgenomen in een door Zorginstituut Nederland bij te houden register. Het concept bevat de criteria waarmee het Zorginstituut beslist over opname in dat register. Deze criteria betreffen een nadere invulling van de vereisten van noodzakelijkheid.

De AP constateert dat de uitwerking van het wettelijke beoordelingskader tekortschiet als procedurele waarborg om persoonsgegevens te beschermen. De AP heeft op dit punt bezwaar en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies