Advies wijziging Uitvoeringsregeling Wkkgz (beveiliging gegevens)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 8 juni 2022 advies uitgebracht over het voorstel voor wijziging van de Uitvoeringsregeling Wkkgz in verband met de beveiliging van gegevens en de wijze van pseudonimisering ten behoeve van registraties ter bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

De wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gaat over de beveiliging van gegevens en de wijze van pseudonimisering voor het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) en de Landelijke Trauma Registratie (LTR).

Omdat de AVG rechtstreeks toepasselijk is, kan de nationale wetgever niet bepalen dat bij toepassing van de NEN 7510-normen automatisch aan artikel 5, eerste lid, onderdeel f, AVG wordt voldaan. De AP heeft op dit punt bezwaar tegen het concept en adviseert de procedure niet voort te zetten, tenzij het bezwaar is weggenomen.

Download
Wetgevingsadvies