Advies wijziging Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden (DUO)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Tijdelijke regeling signaal betalingsachterstanden in verband met een experiment van DUO en de gemeente Amsterdam.

Het doel van de wijziging is tijdelijk mogelijk te maken dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) signalen over betalingsachterstanden bij studieschulden doorgeeft aan de gemeente Amsterdam. De gemeente kan na een signaal uit eigen beweging schuldhulp aanbieden.

Download
Wetgevingstoets