Advies wijziging ministeriële regeling afsluitbeleid kleinverbruikers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling in verband met het structureel maken van de tijdelijke wijziging voor de winterperiode ‘22/23 en verbetering van de gegevensuitwisseling tussen leveranciers en instanties ten behoeve van schuldhulpverlening.

Kleinverbruikers van energie werden tijdens de winterperiode van 2022-2023 beschermd tegen afsluiting bij betalingsproblemen. Omdat dit beschermingsbeleid effectief is gebleken, is het doel van het concept om ook na 1 april 2023 verder te gaan met het beleid.

De AP heeft een aantal opmerkingen over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingstoets