Advies wijziging Besluit SUWI en Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgestelde wijziging van het Besluit SUWI en het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW.

De AP heeft geen opmerkingen over het voorstel.

Download
Wetgevingsadvies