Advies wijziging Besluit BRP en Besluit BSN

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft advies uitgebracht over een voorgenomen wijziging van het Besluit BRP en van het Besluit BSN.

Het concept bestaat uit 4 wijzigingen van het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP) en 1 wijziging van het Besluit burgerservicenummer (Besluit BSN).

Het advies van de AP gaat over de verstrekking van BRP-gegevens aan de gouverneurs en gezaghebbers in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De AP heeft een opmerking over het concept en adviseert daarmee rekening te houden.

Download
Wetgevingsadvies