Advies Wet hersteloperatie toeslagen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies uitgebracht over het voorstel voor de Wet hersteloperatie toeslagen.

De AP heeft een aantal opmerkingen bij het voorstel voor de Wet hersteloperatie toeslagen:

  • In het voorstel is ervoor gekozen om persoonsgegevens over gedupeerden bij derden te vergaren. Dat levert spanning op met de uitgangspunten van de AVG, zoals dataminimalisatie en zeggenschap over 'eigen' gegevens. In het voorstel zijn alternatieven om die spanning te verminderen onvoldoende besproken. 
  • Het voorstel zou moeten ingaan op de noodzaak en de passende waarborgen voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens
  • Het voorstel zou moeten motiveren waarom en wanneer het nodig is dat gedupeerden de mogelijkheid krijgen om de Belastingdienst/Toeslagen te vragen als coördinator voor 'integraal' herstel. En welke persoonsgegevens daarbij nodig zijn.
  • De keuze voor de ruime delegatiebepalingen voor gegevensbescherming moeten worden gemotiveerd. En de bepalingen zelf moeten zo mogelijk worden gepreciseerd. 

De AP heeft later advies gegeven over een wijziging van de Wet hersteloperatie toeslagen.

Doel van de Wet hersteloperatie toeslagen

Het doel van de Wet hersteloperatie toeslagen is de maatregelen van de hersteloperatie toeslagen van een wettelijke basis te voorzien. En om de wettelijke bepalingen voor de hersteloperatie toeslagen zo veel mogelijk samen te brengen in 1 wet.

De hersteloperatie toeslagen is bedoeld om te herstellen wat niet goed is gegaan bij gedupeerden van de problemen met onder meer de kinderopvangtoeslag (toeslagenaffaire).

Download
Wetgevingsadvies