Advies Regeling verpleging en verzorging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om advies gevraagd over de Regeling verpleging en verzorging NR/REG-2407. Het gaat daarbij vooral om de in deze regeling opgenomen nieuwe voorschriften voor de verwerking van persoonsgegevens voor de cliëntprofielen wijkverpleging.

De NZa wil in samenwerking met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars toe naar een nieuwe manier van bekostigen van de wijkverpleging. Daartoe loopt een experiment dat als hoofddoel heeft om de bekostiging van de wijkverpleging (meer) te baseren op kenmerken van de zorgvraag of zorgbehoefte van cliënten. 

De AP heeft enkele opmerkingen bij de Regeling verpleging en verzorging, onder meer over het ontbreken van een inhoudelijke onderbouwing van de noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit van de opgelegde verplichtingen tot verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens voor de cliëntprofielen.

Download
Wetgevingsadvies