Update onderzoek AP naar smart cities

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) startte in het najaar van 2019 een onderzoek naar de ontwikkeling van smart cities. Inmiddels kan de AP al wat eerste uitkomsten delen, die interessant zijn voor gemeenten.

Onderzoek smart cities

Het onderzoek richt zich op verwerkingen van persoonsgegevens in de openbare ruimte met sensoren en andere technologieën. De AP brengt in kaart hoe gemeenten hierbij omgaan met de privacy van inwoners en bezoekers.

Inmiddels is door een diverse groep gemeenten, verspreid in grootte en locatie, informatie aangeleverd voor het onderzoek.

Voor uitgebreide informatie over het onderzoek en de eerste uitkomsten, zie het document Onderzoek smart cities - update augustus 2020.

Tips bij DPIA’s smart cities

De AP heeft tijdens het onderzoek onder meer de DPIA’s van smart city-toepassingen opgevraagd. Hiermee brengen gemeenten de privacyrisico’s in kaart. De AP heeft de volgende tips voor gemeenten:

  • Let op de kwaliteit van uw DPIA. Geef duidelijk aan welke gegevens u in de praktijk verwerkt met bijvoorbeeld sensoren en camera’s.
  • Hou uw DPIA actueel. Kijk eens in de zoveel tijd of de verwerkingen nog hetzelfde zijn. Bij wijzigingen moet u de DPIA wellicht opnieuw bekijken.
  • Hou rekening met een doorlooptijd van 14 weken voor een eventuele voorafgaande raadpleging. Dus begin op tijd met de risico’s in kaart te brengen als u bijvoorbeeld een smart city-toepassing wilt inzetten voor een bepaald evenement.
  • Betrek burgers bij de ontwikkeling van smart city-toepassingen en vraag voor de start van het project om hun mening.

Tips voor samenwerken bij smart cities

Gemeenten opereren vaak niet alleen bij smart city-toepassingen. De AP adviseert daarom bij samenwerkingsverbanden duidelijk in beeld te brengen wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wie moet bijvoorbeeld een datalek melden als het fout gaat? En kunnen burgers die hun gegevens willen opvragen terecht bij de gemeente of moeten zij daarvoor naar een andere partij?

Bestrijding coronavirus

Slimme toepassingen in de openbare ruimte kunnen soms een uitkomst zijn om het coronavirus te bestrijden. Bijvoorbeeld om de veiligheidsregels te handhaven. Maar, waarschuwt de AP, gemeenten moeten zich daarbij wel aan strikte voorwaarden houden.  

De bewegingen van individuen monitoren brengt namelijk grote privacyrisico’s met zich mee. Daarom mag dit alleen als het strikt noodzakelijk is, het effect zal hebben op de bestrijding van het virus en minder ingrijpende maatregelen niet mogelijk zijn.

Resultaten onderzoek smart cities

Door de coronacrisis rondt de AP het onderzoek later af dan gepland. In het najaar verwacht de AP de resultaten van het onderzoek te kunnen publiceren. De AP komt dan met best practices, best lessons en aandachtspunten bij de ontwikkeling van smart cities.

Man loopt buiten op straat stad
Publicaties

Onderzoek smart cities update augustus 2020

Lees ook

Bekijk alle actualiteit