EDPB: neem bevoegdheid om data te delen voor witwasbestrijding niet op in wet

Thema's:
Internationale samenwerking
Financiële ondernemingen

De Europese privacytoezichthouders wijzen op aanzienlijke risico’s voor privacy en gegevensbescherming in een wetsvoorstel over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zij uiten hun zorgen in een brief aan de Europese medewetgevers. In Europa wordt op dit moment namelijk gesproken over de opvolger van de huidige anti-witwasrichtlijn.

In de brief, die is aangenomen door de European Data Protection Board (EDPB), roepen de privacytoezichthouders op om bepaalde bepalingen niet op te nemen in de uiteindelijke wet. Door deze door de Raad voorgestelde bepalingen zouden private bedrijven en publieke instanties persoonsgegevens met elkaar kunnen delen. Het gaat hier om het op grote schaal delen van transacties en persoonsgegevens die zijn verzameld voor klantonderzoeken en transactiemonitoring.

De EDPB uit ernstige zorgen over de rechtmatigheid, noodzaak en evenredigheid van de voorstellen. De EDPB is van mening dat de voorstellen zeer waarschijnlijk zullen leiden tot buitenproportionele gegevensverwerkingen.

De risico’s voor burgers zijn ernstig, en de gegevensverwerking kan aanzienlijke impact hebben op mensen. Zij kunnen bijvoorbeeld op zwarte lijsten terechtkomen en uitgesloten worden van financiële diensten. De EDPB dringt er dan ook op aan om deze bepalingen niet op te nemen in het definitieve voorstel van de wet.

De brief van de EDPB volgt op eerder geuite zorgen over de nieuwe Europese wetsvoorstellen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), ook onderdeel van de EDPB, heeft eerder ook al bezwaar gemaakt tegen zulke bepalingen in de Nederlandse wetgeving.

AP-bestuurder Katja Mur: 'In de brief van de EDPB staan dezelfde soort bezwaren als de AP eerder heeft aangegeven bij het wetsvoorstel plan van aanpak Witwassen. Fijn dat binnen Europa de neuzen dezelfde kant op staan wat betreft de anti-witwaswetgeving.'

""