Doxing

Doxing is het verzamelen of openbaar maken van persoonsgegevens van iemand anders, met het doel om diegene bang te maken of lastig te vallen. Bijvoorbeeld door een woonadres of telefoonnummer online te plaatsen. Doxing is strafbaar.

Op deze pagina

Persoonlijke informatie

Bij doxing deelt iemand ongevraagd informatie over een ander, bijvoorbeeld in een Whatsappgroep of op internet. Vaak is dit heel persoonlijke informatie die niet zomaar iedereen weet. Het kan ook gaan om informatie die op andere plekken al openbaar is. Bijvoorbeeld op sociale media, of in overheidsregisters als het Kadaster en het Handelsregister. Of informatie die afkomstig is van sites die gegevens uit een datalek publiceren. 

Grote impact

Doxing is een grove schending van privacy. Het kan iedereen overkomen. Of iemand nu een bekende Nederlander is, of bijvoorbeeld te maken heeft met een wraakactie van een boze ex. 

Het ongevraagd publiceren van iemands gegevens is een vorm van intimidatie en heeft vaak veel invloed op iemands leven. Zoals bedreigingen, je werk niet meer kunnen doen, stalking of andere overlast. 

Doxing is strafbaar

Doxing is een overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het publiceren van persoonsgegevens zonder toestemming mag meestal niet. Zeker niet met de bedoeling om iemand te schaden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de AVG en kan een publicatie verbieden of laten verwijderen. Ook kan de AP een boete opleggen aan de dader. 

Sinds 1 januari 2024 is er daarnaast een speciale wet over doxing die ervoor zorgt dat slachtoffers direct aangifte kunnen doen bij de politie. Daders kunnen bovendien strafrechtelijk worden vervolgd en bijvoorbeeld een gevangenisstraf krijgen. 

Hulp bij doxing

Mensen die te maken krijgen met doxing, kunnen verschillende dingen doen. Zij kunnen contact opnemen met de politie, zodat de dader vervolgd kan worden.  Ook een klacht indienen bij de AP is mogelijk. Daarnaast zijn er verschillende organisaties die slachtoffers ondersteunen. Op rijksoverheid.nl staat meer informatie voor slachtoffers over doxing en wat zij ertegen kunnen doen. 

Privacyverhaal

Emma (28) wil haar telefoonnummer van internet af vanwege haar ex. "Mijn nummer moet gewoon van die site, nú!"
 

Jonge vrouw aan tafel met smartphone

Privacyverhaal

Het woonadres van John van den Heuvel belandde op internet. "Ik zie dat de misdaadwereld zich steeds meer toelegt op cyberdiefstal."
 

John van den Heuvel tegen blauwe wand met graffiti

Privacyrechten AVG

Mensen hebben een aantal privacyrechten. Zij kunnen organisaties bijvoorbeeld vragen om hun gegevens te rectificeren (wijzigen) of te verwijderen. Zo houden mensen controle over hun persoonsgegevens. Lees meer over privacyrechten.