De rol van betrokken toezichthouders

De leidende toezichthouder die een grensoverschrijdende zaak behandelt, werkt niet alleen. De leidende toezichthouder werkt samen met de privacytoezichthouders van de andere EU-landen waar de gegevensverwerking impact heeft. Deze andere toezichthouders worden de betrokken toezichthouders genoemd.

Op deze pagina

Wie zijn de betrokken toezichthouders?

Betrokken toezichthouders zijn:

  • de toezichthouders van de EU-lidstaten waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker een vestiging heeft;
  • de toezichthouders van de EU-lidstaten waar betrokkenen (waarschijnlijk) wezenlijke gevolgen van de grensoverschrijdende verwerking ondervinden;
  • de toezichthouders van de EU-lidstaten waar een klacht is ingediend.

Samenwerking

De leidende toezichthouder coördineert de werkzaamheden, betrekt de andere toezichthouders bij de zaak en legt conceptbeslissingen aan de betrokken toezichthouders voor. Ook kunnen toezichthouders gezamenlijk een onderzoek ter plaatse uitvoeren bij vestigingen in een of meerdere EU-lidstaten.

Verschil van mening

De leidende toezichthouder en de betrokken toezichthouders delen alle relevante informatie met elkaar en streven ernaar om tot één beslissing te komen. Verschillen de toezichthouders van mening? Dan kan de European Data Protection Board (EDPB) een bindend besluit nemen. De leidende toezichthouder moet zich daaraan houden.

Zelfstandig zaak behandelen

De leidende toezichthouder kan bij uitzondering beslissen dat een grensoverschrijdende zaak feitelijk alleen gevolgen heeft in één lidstaat. De leidende toezichthouder kan de betrokken toezichthouder van deze lidstaat dan toestemming geven om de zaak zelfstandig op te pakken buiten het eenloketmechanisme.