Register vergunningen

In dit register staan alle vergunningen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft verleend. Ook zijn hier de aanvragen voor een vergunning te vinden die de AP heeft afgewezen.

Geldigheidsduur vergunning

Heeft de AP een verwerking goedgekeurd vóór 25 mei 2018? Bijvoorbeeld een zwarte lijst? Dan is het toenmalige besluit van goedkeuring (rechtmatigheidsbesluit) van de AP automatisch (van rechtswege) omgezet in een vergunning. Tenzij aan het rechtmatigheidsbesluit een geldigheidsduur is verbonden. Bijvoorbeeld 5 jaar. Voordat die termijn verloopt, moet de organisatie bij de AP een nieuwe vergunning aanvragen als de organisatie wil verdergaan met de verwerking.

137 items

Filter zoek resultaten

Onderwerpen

Filter op periode

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Den Bosch

Bekijk vergunning
PDF, 1 MB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Spakenburg

Bekijk vergunning
PDF, 813 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Zandvoort 2

Bekijk vergunning
PDF, 522 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Tilburg

Bekijk vergunning
PDF, 1 MB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Hoog Catharijne

Bekijk vergunning
PDF, 968 kB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Amsterdamsestraatweg

Bekijk vergunning
PDF, 910 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Helmond

Bekijk vergunning
PDF, 1 MB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Hellendoorn

Bekijk vergunning
PDF, 834 kB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Centrum Horst

Bekijk vergunning
PDF, 1014 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Edam-Volendam

Bekijk vergunning
PDF, 846 kB