Register vergunningen

In dit register staan alle vergunningen die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft verleend. Ook zijn hier de aanvragen voor een vergunning te vinden die de AP heeft afgewezen.

Geldigheidsduur vergunning

Heeft de AP een verwerking goedgekeurd vóór 25 mei 2018? Bijvoorbeeld een zwarte lijst? Dan is het toenmalige besluit van goedkeuring (rechtmatigheidsbesluit) van de AP automatisch (van rechtswege) omgezet in een vergunning. Tenzij aan het rechtmatigheidsbesluit een geldigheidsduur is verbonden. Bijvoorbeeld 5 jaar. Voordat die termijn verloopt, moet de organisatie bij de AP een nieuwe vergunning aanvragen als de organisatie wil verdergaan met de verwerking.

117 items

Filter zoek resultaten

Onderwerpen

Filter op periode

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Leeuwarden

Bekijk vergunning
PDF, 928 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Hengelo

Bekijk vergunning
PDF, 847 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Deventer

Bekijk vergunning
PDF, 878 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Emmen

Bekijk vergunning
PDF, 835 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Haarlem

Bekijk vergunning
PDF, 860 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Enschede

Bekijk vergunning
PDF, 853 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Binnenstad Amersfoort

Bekijk vergunning
PDF, 830 kB

Besluit vergunning collectieve horecaontzegging Almelo

Bekijk vergunning
PDF, 841 kB

Besluit vergunning collectief winkelverbod Cityplaza Nieuwegein

Bekijk vergunning
PDF, 1 MB

Besluit vergunning persoonsgerichte en achtergrondonderzoeken PwC

Bekijk vergunning
PDF, 648 kB