Toegankelijkheid

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1. En dat zij daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Momenteel voldoet de website nog niet aan alle toegankelijkheidseisen voor websites van de overheid (WCAG 2.1 - AA). Wij zijn daarom bezig onze website verder te verbeteren om aan deze eisen te voldoen, zodat de website voor iedereen goed toegankelijk is. Daarbij wordt ook speciale aandacht gegeven aan het toegankelijk maken van de documenten op de AP website.

Toegankelijkheidsverklaring Autoriteit Persoonsgegevens

Status toegankelijkheidslabel van Website Autoriteit Persoonsgegevens. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.