Copyright

Er rust copyright op de teksten, foto's en andere afbeeldingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op deze website.

Teksten

Voor de teksten geldt dat eigen gebruik (inclusief kopiëren) van de informatie is toegestaan. Onder voorwaarde dat u de bron vermeldt, mag u uit teksten van de AP citeren of (grote delen uit) teksten gebruiken.

Foto's en andere afbeeldingen

Foto's en andere afbeeldingen op deze website mag u niet gebruiken.

Logo

Het logo van de AP is als beeldmerk ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarmee heeft de AP dus het uitsluitende recht op haar logo. De AP geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden, mede omdat dit de suggestie van een keurmerk kan wekken.

Meer informatie

Heeft u twijfels over de rechten op de aangeboden informatie? Of wilt u de informatie nog verder gebruiken, zoals doorleveren aan derden of commercieel verwerken? Neem dan contact op met de AP via telefoonnummer 070-8888 500 en vraag naar iemand van de afdeling Communicatie.