Register berispingen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan een organisatie een berisping opleggen. Dat doet de AP als de organisatie een kleine, minder ernstige overtreding heeft begaan.

In dit register staan de berispingen die de AP tot nu toe heeft opgelegd. De AP maakt berispingen niet openbaar. Daarom staan er geen namen van organisaties bij. De AP maakt een berisping alleen openbaar als dat moet van de rechter.

De keuze om berispingen niet openbaar te maken is een wijziging van de Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze wijziging geldt sinds 12 april 2023.

Berispingen 2023 (5*)

Overtreden AVG-artikel Gedraging Sector
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op 2 inzageverzoeken. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 12, lid 3 jo. artikel 15, lid 1 en 3 Overtreder heeft niet tijdig volledig gereageerd op een inzageverzoek. Energie
Artikel 28, lid 1 en lid 3, sub e Overtreder heeft onvolledig gevolg gegeven aan een inzageverzoek. Energie
Artikel 5, lid 1, sub a jo. artikel 6, lid 1 Overtreder heeft zonder grondslag persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing. Technologie, internet & media en telecommunicatie
Artikel 15, lid 1 Overtreder heeft geen inzage gegeven in de loggegevens. Zorg

* peildatum: 29 juni 2023.

Berispingen 2022 (10)

Overtreden AVG-artikel Gedraging Sector
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een verzoek om persoonsgegevens te wissen. Technologie, internet & media en telecommunicatie
Artikel 9, lid 1 Overtreder heeft ten onrechte informatie over iemand opgevraagd bij de medisch behandelaar. Arbeid en sociale zekerheid
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een inzageverzoek. Financiën
Artikel 5, lid 1, sub e Overtreder heeft persoonsgegevens te lang bewaard. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 6, lid 1 Overtreder heeft zonder grondslag persoonsgegevens over huurkosten van iemand verwerkt. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 9, lid 1 Overtreder heeft zonder grondslag persoonsgegevens (in gepseudonimiseerde vorm) van iemand verwerkt. Zorg
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op 2 inzageverzoeken. Zorg
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een inzageverzoek. Overheid
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een inzageverzoek. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een inzageverzoek. Overheid

Berispingen 2021 (4)

Overtreden AVG-artikel Gedraging Sector
Artikel 6, lid 1 Overtreder heeft zonder grondslag persoonsgegevens verwerkt door afbeeldingen van iemand te maken. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 9, lid 1 Overtreder heeft ten onrechte tijdens een re-integratietraject persoonsgegevens over iemands gezondheid verwerkt. Arbeid en sociale zekerheid
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig voldaan aan iemands verzoeken om inzage, verwijdering en dataportabiliteit. Zorg
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een inzageverzoek. Horeca, detailhandel en toerisme

Berispingen 2020 (4)

Overtreden AVG-artikel Gedraging Sector
Artikel 15, lid 1 Overtreder heeft aanvankelijk niet volledig aan een verzoek om inzage voldaan. Financiën
Artikel 33, lid 1 Overtreder heeft nagelaten een datalek tijdig te melden aan de AP. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 33, lid 1 en artikel 34, lid 1 Overtreder heeft nagelaten een datalek tijdig te melden aan de AP en de slachtoffers. Horeca, detailhandel en toerisme
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een verzoek om persoonsgegevens te wissen. Horeca, detailhandel en toerisme

Berispingen 2019 (3)

Overtreden AVG-artikel Gedraging Sector
Artikel 12, lid 3 Overtreder heeft niet tijdig gereageerd op een verzoek om inzage. Technologie
Artikel 9, lid 1 Overtreder heeft een set met onvoldoende geanonimiseerde gezondheidsgegevens overgenomen van een andere partij, zonder zich op een uitzonderingsgrond te kunnen beroepen. Zorg
Artikel 9, lid 1 Overtreder heeft ten onrechte tijdens een re-integratietraject persoonsgegevens over iemands gezondheid verwerkt. Onderwijs