Raad van advies van de AP

De AP heeft een raad van advies. De raad heeft als taak de AP te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

De minister voor Rechtsbescherming benoemt de leden van de raad van advies, op voordracht van de AP. De leden hebben verschillende achtergronden en functies.

De positie, taken en werkwijze van de raad van advies zijn vastgelegd in het bestuursreglement van de AP.

Leden raad van advies AP

De leden van de raad van advies zijn:


Alexander Pechtold (voorzitter, benoemd voor 4 jaar)

 • Algemeen directeur Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR)
 • Voorzitter stuurgroep renovatie Binnenhof
 • Voorzitter raad van toezicht Drents Museum
 • Voorzitter raad van commissarissen Nederlandse Loterij
 • Voorzitter Nationaal Aankoopfonds Vereniging Rembrandt
 • Voormalig Tweede Kamerlid en minister.

 

Ineke Sybesma (lid, benoemd voor 4 jaar)

 • Directeur Fonds Slachtofferhulp
 • Directeur Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds
 • Bestuurslid Goede Doelen Platform
 • Voorzitter Platform Slachtofferorganisaties
 • Lid programmacommissie Nederlands Centrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Lid raad van toezicht leerstoel Victims and Mental Health, Tranzo Tilburg University.


Marleen Stikker (lid, benoemd voor 3 jaar)

 • Oprichter en directeur Waag Future Lab voor design en technologie
 • Professor of practice Hogeschool van Amsterdam
 • Lid adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Medeoprichter en bestuurslid Public Spaces
 • Voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 • Auteur van het boek 'Het internet is stuk' (2019).


Eric Tjong Tjin Tai (lid, benoemd voor 3 jaar)

 • Hoogleraar Privaatrecht Tilburg University
 • Voorzitter Commissie Cassatie in het belang der wet
 • Rechter-plaatsvervanger Netherlands Commercial Court.


Rob Bertholee (lid, benoemd voor 4 jaar)

 • Voormalig hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 • Lid raad van advies van de Rechtbank Den Haag
 • Lid raad van advies Public Sonar
 • Lid van The Alphen Group (internationale denktank)
 • Jurylid Ien Dales Integriteitsaward
 • Zelfstandig coach, voormalig executive coach bij Intercoach
 • Langdurige carrière bij de Landmacht.