Aleid Wolfsen, voorzitter

Aleid Wolfsen is op 1 augustus 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op 1 augustus 2021 is hij herbenoemd voor een periode van 5 jaar. Eerder Wolfsen al verbonden aan de AP als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming tot voorzitter van de AP heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. 

Aleid Wolfsen, voorzitter

CV in vogelvlucht

 • 2016-heden
  Voorzitter van de AP
 • 2019-2024 
  Vicevoorzitter van de EDPB
 • 2008-2014
  Burgemeester van Utrecht
 • 2002-2008
  Tweede Kamerlid voor de PvdA
 • 2001-2002
  Vicepresident van de rechtbank Haarlem
 • 1998-2001
  Rechter in Amsterdam
 • 1995-1998
  Werkzaam bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie
 • 1979-1994
  Verschillende functies bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle.

Wolfsen heeft in 1993 zijn studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen voltooid.

Nevenfuncties

Wolfsen is voor 3,5 dag per week verbonden als voorzitter aan de AP. Daarnaast vervult hij de volgende nevenfuncties:

 • lid raad van advies College voor de Rechten van de Mens (q.q.-functie, dat wil zeggen een nevenfunctie die verbonden is aan de functie van AP-voorzitter);
 • voorzitter raad van toezicht arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg;
 • arbiter Arbitrage voor de bouw;
 • lid raad van toezicht Stichting Operamakers;
 • voorzitter raad van toezicht en advies, Instituut Asbestslachtoffers.

In zijn functie bij de AP heeft Wolfsen geen betrokkenheid bij onderzoek en/of besluitvorming over de genoemde organisaties.

Beeldmateriaal voor de pers

""


Download foto in hoge resolutie

""

 

Download foto in hoge resolutie

""

 

Download foto in hoge resolutie

Blog

Lees de blogberichten van Aleid Wolfsen