Vergroot contrast

Beleidsregels meldplicht datalekken (2015)

De beleidsregels meldplicht datalekken helpen organisaties om te bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en eventueel aan de betrokkenen.

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de AP zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen. Dat zijn de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Of een datalek gemeld moet worden is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Lees ook het dossier Meldplicht datalekken

Publicaties