Vergroot contrast

Thematische beleidsregels

Organisaties die persoonsgegevens verwerken, zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij zich aan de wet houden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier toezicht op. Maar de interpretatie van de wet kan in de praktijk soms lastig zijn. Daarom publiceert de AP over bepaalde onderwerpen beleidsregels (eerder richtsnoeren genoemd). In deze thematische beleidsregels legt de AP de wettelijke normen uit.

Uitleg over de wet

Beleidsregels kunnen organisaties helpen om aan de wet te voldoen. Beleidsregels zijn geen voorschriften (ze zijn niet bindend), maar ze leggen uit hoe de AP bepaalde artikelen uit de wet toepast.

Uitgangspunt bij onderzoek

Doet de AP onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens op een bepaald gebied? Dan zijn de beleidsregels over dit onderwerp daarbij het uitgangspunt. Zo weten organisaties waar de AP bij onderzoeken op let.

Hoe komen beleidsregels tot stand?

Consultatie

De AP kan de conceptbeleidsregels eerst ter consultatie aan deskundigen voorleggen.

Daarnaast kan de AP ervoor kiezen om het consultatiedocument op de website van de AP te plaatsen. Andere geïnteresseerden kunnen dan ook reageren.

Publicatie

De AP publiceert de definitieve versie van de beleidsregels in de Staatscourant. Op de dag van publicatie treden de beleidsregels in werking.

Herziening

Rechterlijke uitspraken, wetswijzigingen, technische ontwikkelingen en praktijkervaringen kunnen reden zijn om de beleidsregels aan te vullen of te herzien.

Overzicht thematische beleidsregels