Vergroot contrast

Zwarte lijst tankstations - algemeen

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft de Waarschuwingsdienst Tankstations Algemeen van de Belangenvereniging Tankstations goedgekeurd. Deze goedkeuring is geldig vanaf de datum van publicatie van het besluit in de Staatscourant (24 april 2007).

Zwarte lijst criminelen bij tankstations

Tankstations worden regelmatig geconfronteerd met allerlei vormen van externe criminaliteit, zoals oplichting, verduistering, doorrijden, diefstal (niet door personeel gepleegd), overvallen en fraude. Het doel van de Waarschuwingsdienst Tankstations Algemeen is de beschreven vormen van criminaliteit terug te dringen.

De beoogde reductie van criminaliteit moet resulteren in het vergroten van de veiligheid voor klanten, medewerkers en de ondernemer op en rond het tankstation. Daarnaast zijn met het terugdringen van criminaliteit grote economische belangen gebaat.

Zie ook