Vergroot contrast

Zwarte lijst logistieke sector

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 20 januari 2016 een wijziging van het Waarschuwingsregister Logistieke Sector goedgekeurd.

Zwarte lijst voor de logistieke sector

De logistieke sector wordt regelmatig geconfronteerd met frauduleuze bedreigingen. Er worden risicobeheersende maatregelen genomen om te voorkomen dat deze bedreigingen een gevaar vormen voor de logistieke sector, de belangen van de cliënten en/of de financiële belangen van de onderneming.

Eén van deze maatregelen is het via een incidentenregister en daaraan gekoppeld waarschuwingsregister (zwarte lijst) vastleggen en uitwisselen van gegevens van personen vanwege gedragingen die hebben geleid of kunnen leiden tot benadeling van de logistieke sector.

Het protocol Waarschuwingsregister Logistieke Sector bevat de voorwaarden voor opname in het incidentenregister en het waarschuwingsregister. Het protocol voorziet in waarborgen tegen ongeautoriseerd gebruik van het stelsel van gegevensuitwisseling.