Vergroot contrast

Zwarte lijst Hotel Security Management

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 30 januari 2017 het Waarschuwingsregister Hotel Security Management goedgekeurd. Dit is een zwarte lijst van ongewenste hotelgasten, bezoekers en personeelsleden.

Vereniging Hotel Security Management (HSM) heeft als hoofddoel criminaliteit in hotels tegen te gaan. HSM werkt hierbij nauw samen met Koninklijke Horeca Nederland en de politie. Een van de instrumenten is het gebruik van een zwarte lijst. Hiermee kunnen deelnemende hotels ongewenste hotelgasten, bezoekers en sollicitanten weigeren.

Besluit AP

De AP heeft in 2010 een eerdere versie van het Waarschuwingsregister HSM onderzocht en goedgekeurd. In de nieuwe versie van 2017 kunnen 3-, 4- en 5-sterrenhotels in Nederland deelnemer worden aan de zwarte lijst en is de technische beveiliging aangescherpt.

De AP is van oordeel dat met het Protocol Hotel Security Management van 23 januari 2017 nog steeds adequate waarborgen zijn getroffen voor de risico’s. Hierdoor is nader onderzoek door de AP niet nodig.

Let op: met ingang van 25 mei 2018 gelden de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en kan dit anders zijn.