Vergroot contrast

Zwarte lijst financiële instellingen  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 19 september 2017 de goedkeuring van het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI) verlengd tot de deelnemende organisaties een nieuw, geactualiseerd protocol hebben opgesteld en ter goedkeuring aan de AP hebben voorgelegd. Met deze tijdelijke verlenging wil de AP tijdelijke rechtsonzekerheid voorkomen.

Let op: deze pagina is niet meer actueel. Voor de laatste versie van PIFI, zie: Incidentenwaarschuwingssysteem financiële instellingen

Zwarte lijst frauderende (rechts)personen

Financiële instellingen (verzekeraars, hypothecaire instellingen, financieringsondernemingen en banken) worden regelmatig geconfronteerd met fraude en criminaliteit. Een van de maatregelen om dit tegen te gaan is een incidentenwaarschuwingssysteem (zwarte lijst). Deze zwarte lijst biedt aangesloten financiële instellingen de mogelijkheid om gegevens over frauderende (rechts)personen te registeren en uit te wisselen.

De zwarte lijst is in 2002 ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. In 2004 is de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken gaan deelnemen, in 2011 Zorgverzekeraars Nederland en in 2013 de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen.

Goedkeuring AP

2011

Op 18 mei 2011 heeft de AP (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) een wijziging van het protocol uit 2002 goedgekeurd. Dit besluit van de AP is gepubliceerd in de Staatscourant van 25 mei 2011. Vanaf de datum van publicatie gold een goedkeuringstermijn van 6 jaar.

2013

Op 7 oktober 2013 heeft de AP een wijziging van het protocol uit 2011 goedgekeurd. De wijziging hield onder meer in dat de Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen voortaan deelneemt aan het protocol. Omdat het protocol inhoudelijk niet was gewijzigd, bleef de goedkeuringstermijn van 6 jaar (ingegaan op 25 mei 2011) van kracht.

2017

Op 30 mei 2017 heeft de AP de goedkeuring met 4 maanden verlengd. Binnen deze periode moesten de deelnemende organisaties een nieuw, geactualiseerd protocol opstellen en ter goedkeuring aan de AP voorleggen. Deze periode bleek te kort. Daarom heeft de AP op 19 september 2017 voorzien in een tweede tijdelijke verlenging. Hiermee beoogt de AP tijdelijke rechtsonzekerheid te voorkomen. Deze verlenging loopt tot het einde van de procedure.