Vergroot contrast

Register vergunningen

Een organisatie die strafrechtelijke persoonsgegevens wil verwerken en delen met anderen – en geen beroep kan doen op een van de wettelijke uitzonderingsgronden – moet een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In dit register staan alle vergunningen die de AP heeft verleend. Ook zijn hier de vergunningaanvragen te vinden die de AP heeft afgewezen.

Voor meer informatie over vergunningen, zie: Vergunning aanvragen.

Geldigheidsduur

Heeft de AP een verwerking (zoals een zwarte lijst) goedgekeurd vóór 25 mei 2018? Dan is het toenmalige besluit van goedkeuring (rechtmatigheidsbesluit) van de AP automatisch (van rechtswege) omgezet in een vergunning.

Tenzij aan het rechtmatigheidsbesluit een geldigheidsduur is verbonden. Bijvoorbeeld 5 jaar. Is die termijn (bijna) verlopen, dan moet de organisatie de AP vragen de geldigheid te verlengen.

Zwarte lijst

Een vergunning is verplicht bij een zwarte lijst die binnen een bepaalde branche wordt gedeeld én waarop strafrechtelijke persoonsgegevens en/of gegevens over een door de rechter opgelegd verbod vanwege onrechtmatig of hinderlijk gedrag zijn opgenomen. 

Voor meer informatie over zwarte lijsten, zie: Zwarte lijst.

Afgewezen vergunningaanvragen

Verleende vergunningen (anders dan zwarte lijst)

Verleende vergunningen zwarte lijst

Collectieve horecaontzegging (modelprotocol)

Collectief winkelverbod (modelprotocol)

Detailhandel

Financiële sector

Horeca

Sekswerk

Sport

Vervoer

Woningverhuur

Zorg en welzijn