Vergroot contrast

Organisatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opgericht en aangewezen als toezichthouder op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG). De AP is een zelfstandig bestuursorgaan. De relatie met de minister van Justitie en Veiligheid is vormgegeven in de kaderwet Zelfstandige bestuursorganen.

Aan het hoofd van de AP staat het bestuur. De organisatie is opgedeeld in 4 directies en een algemeen directeur. De organisatiestructuur van de AP is zichtbaar in het organogram.

Het bestuur

Het bestuur heeft de formele leiding over de AP-organisatie. De dagelijkse leiding voor beheerszaken is door de voorzitter overgedragen aan de algemeen directeur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en 2 andere leden. Voorzitter is Aleid Wolfsen. Op dit moment zijn er vacatures voor de 2 andere bestuursleden.

De raad van advies van de AP heeft tot taak het bestuur te adviseren over de hoofdlijnen van het beleid van de AP en andere algemene aspecten van de bescherming van persoonsgegevens.

Algemeen directeur

De algemeen directeur ondersteunt als secretaris het Bestuurlijk Overleg van de AP, is voorzitter van het directieberaad en geeft leiding aan de medewerkers van de organisatie.

De algemeen directeur is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsplan van de AP, effectieve bedrijfsvoering en institutionele kwesties. Zoals mandaatregelingen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Algemeen directeur (a.i.) is Bas den Hollander.

De directies

De AP is onderverdeeld in 4 directies:

  • de directie Klantcontact en Controlerend onderzoek. Directeur is Gerard Bukkems.
  • de directie Systeemtoezicht, Beveiliging en Technologie. Directeur is Cecile Schut.
  • de directie Juridische Zaken en Wetgevingsadvisering. Directeur is Thijs Drouen.
  • de directie Beleid, Internationaal, Strategie en Communicatie. Directeur is Marianne Niessink.

Publicaties