Vergroot contrast

Cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs

Cameratoezicht in of rond een winkel, horecagelegenheid of sportclub kan helpen om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy van klanten en werknemers is groot. Daarom mogen ondernemers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de klanten en het personeel zo klein mogelijk is. Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat te ver, omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen.

Gerechtvaardigd belang

De ondernemer moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of klanten en werknemers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de ondernemer eerst nagaan.

Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets

De ondernemer moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en de werknemers afweegt tegen zijn eigen belang.

DPIA

Zet de ondernemer grootschalig en/of systematisch cameratoezicht in om diefstal en fraude door werknemers te bestrijden? Dan moet de werkgever een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren.

Dit is bijvoorbeeld zo als de ondernemer structureel of gedurende een langere periode cameratoezicht inzet voor dit doel.

Wil de ondernemer een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht) inzetten? Dan moet de ondernemer hiervoor altijd een DPIA uitvoeren. Ook als het heimelijk cameratoezicht incidenteel is.

Rechten klanten en werknemers

Voordat klanten naar binnen gaan, moeten zij kunnen weten dat er cameratoezicht is. De ondernemer moet hen hierover informeren. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Het moet duidelijk zijn voor welk doel de camera’s daar hangen.

Daarnaast geeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende privacyrechten aan betrokkenen:

 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
 • het recht om vergeten te worden;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Bewaartermijn camerabeelden

De ondernemer mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs

 • Mag een winkel, horecagelegenheid of sportclub een verborgen camera gebruiken?

  Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar zijn er duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers? Dan mag de ondernemer van de winkel, horecagelegenheid of sportclub onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

  Voorwaarden verborgen camera

  Een ondernemer mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt de ondernemer niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  • De controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is niet toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de klanten, bezoekers en werknemers is zo klein mogelijk. Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat te ver, omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen.
  • De ondernemer heeft de werknemers er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in het personeelsreglement of in een reglement cameratoezicht.
  • De ondernemer informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.
  • De ondernemer heeft een data protection impact assessment (DPIA) uitgevoerd. Tenzij het gaat om bestaand beleid voor de inzet van heimelijk cameratoezicht. En de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dit beleid in het verleden al heeft goedgekeurd en de verwerking in de tussentijd niet is veranderd.
  • Is uit de DPIA naar voren gekomen dat de beoogde inzet van (verborgen) camera’s een hoog privacyrisico oplevert? En lukt het de ondernemer niet om maatregelen te vinden om dit risico te beperken? Dan moet de ondernemer met de AP overleggen voordat hij met het cameratoezicht start. Dit wordt een voorafgaande raadpleging genoemd.
 • Mag ik worden gefilmd in de sauna?

  Dit mag alleen in de ruimtes waarin u niet bloot bent.

  Het uitgangspunt is dat er geen cameratoezicht mag zijn in ruimtes waar saunabezoekers bloot kunnen zijn. Zoals kleedkamers, doucheruimtes, toiletten, zwem- en bubbelbaden, sauna’s en de ruimtes waarin de bezoekers in en uit de sauna’s komen.

  Het filmen van mensen die bloot zijn maakt een grote inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De afweging tussen het belang van de verwerkingsverantwoordelijke (de sauna) en het belang van de betrokkene (de bezoeker) zal onder normale omstandigheden altijd in het voordeel van de betrokkene uitvallen. Die mag namelijk op zo’n plaats verwachten onbespied te zijn.

  Het gegeven dat zich in deze ruimtes mogelijk onoorbare zaken afspelen, is op zich onvoldoende reden om dit verwachtingspatroon te doorbreken. Bovendien kan het doel (vaak is beveiliging en/of het voorkomen van (ongewenste) intimiteiten) ook op andere manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door het personeel, al dan niet herkenbaar als personeel, regelmatig te laten rondlopen.

 • Mag een uitvaart worden gefilmd?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden.

  Het (terug)zien van een uitvaartplechtigheid kan nabestaanden helpen bij de rouwverwerking. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van een uitvaartplechtigheid is echter groot.

  Daarom mogen uitvaartondernemers alleen beeld- en geluidsopnames maken van een uitvaartplechtigheid als zij daartoe opdracht hebben gekregen van de klant. En als de opnames alleen verstrekt worden binnen de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden.

 • Mag een uitvaart via internet worden uitgezonden?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden.

  Het (terug)zien van een uitvaartplechtigheid via livestreaming kan nabestaanden helpen bij de rouwverwerking. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van een uitvaartplechtigheid is echter groot.

  Daarom mogen uitvaartondernemers een uitvaartplechtigheid alleen livestreamen als zij daartoe opdracht hebben gekregen van de klant en als de opnames alleen toegankelijk zijn voor de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden.