Vergroot contrast

Cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs

Cameratoezicht in of rond een winkel, horecagelegenheid of sportclub kan helpen om eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen. Maar de inbreuk op de privacy van klanten en werknemers is groot. Daarom mogen ondernemers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy van de klanten en het personeel zo klein mogelijk is. Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.

Gerechtvaardigd belang

De ondernemer moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of klanten en werknemers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de ondernemer het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de ondernemer eerst nagaan.

Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets

De ondernemer moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat hij de belangen van de klanten en de werknemers afweegt tegen zijn eigen belang.

Informatieplicht cameratoezicht

Voordat klanten naar binnen gaan, moeten zij kunnen weten dat er cameratoezicht is. De ondernemer moet dit laten weten. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Bewaartermijn camerabeelden

De ondernemer mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de ondernemer de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht in winkels, horeca en sportclubs

 • Mag een winkel, horecagelegenheid of sportclub een verborgen camera gebruiken?

  Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar zijn er duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers? Dan mag de ondernemer van de winkel, horecagelegenheid of sportclub onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

  Voorwaarden verborgen camera

  Een ondernemer mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt de ondernemer niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  • De controle met de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is niet toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de klanten, bezoekers en werknemers is zo klein mogelijk. Een camera in een pashokje, kleedkamer of toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.
  • De ondernemer heeft de werknemers er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in het personeelsreglement of in een reglement cameratoezicht.
  • De ondernemer informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.
  • De ondernemer meldt het heimelijk cameratoezicht vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens en vraagt een voorafgaand onderzoek aan. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst dan of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Mag ik worden gefilmd in de sauna?

  Dit mag alleen in de ruimtes waarin u niet ontkleed bent. Het uitgangspunt is dat er geen cameratoezicht mag plaatsvinden in ruimtes waar de saunabezoekers ontkleed kunnen zijn, zoals kleedkamers, doucheruimtes, toiletten, zwem- en bubbelbaden, sauna’s en de ruimtes waarin de bezoekers in en uit de sauna’s komen. Het filmen van mensen die ontkleed zijn maakt een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De afweging tussen het belang van de verantwoordelijke en het belang van de betrokkene zal onder normale omstandigheden altijd in het voordeel van de betrokkene uitvallen. Hij mag namelijk op zo’n plaats verwachten onbespied te zijn. Het gegeven dat zich in deze ruimtes mogelijk onoorbare zaken afspelen is op zich onvoldoende reden om dit verwachtingspatroon te doorbreken. Bovendien kan het doel, beveiliging en/of het voorkomen van (ongewenste) intimiteiten ook op andere manieren worden bereikt. Bijvoorbeeld door het personeel, al dan niet herkenbaar als personeel, regelmatig te laten rondlopen.

 • Mag een uitvaart worden gefilmd?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden.

  Het (terug)zien van een uitvaartplechtigheid op dvd kan nabestaanden helpen bij de rouwverwerking. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van een uitvaartplechtigheid is echter groot.

  Daarom mogen uitvaartondernemers alleen beeld- en geluidsopnames maken van een uitvaartplechtigheid als zij daartoe opdracht hebben gekregen van de klant. En als de opnames alleen verstrekt worden binnen de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden.

 • Mag een uitvaart via internet worden uitgezonden?

  Ja, dit mag onder bepaalde voorwaarden.

  Het (terug)zien van een uitvaartplechtigheid via livestreaming kan nabestaanden helpen bij de rouwverwerking. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van een uitvaartplechtigheid is echter groot.

  Daarom mogen uitvaartondernemers een uitvaartplechtigheid alleen livestreamen als zij daartoe opdracht hebben gekregen van de klant en als de opnames alleen toegankelijk zijn voor de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring. Daarnaast gelden nog andere voorwaarden.

Hulpmiddelen voor professionals

Publicaties