Vergroot contrast

Cameratoezicht op de werkplek

Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Ook moeten werkgevers ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in bijvoorbeeld een toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.

Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig.

Gerechtvaardigd belang

De werkgever moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen.

Noodzaak cameratoezicht

Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de werkgever eerst nagaan.

Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan maatregelen.

Privacytoets

De werkgever moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang. Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad bespreken.

Informatieplicht cameratoezicht

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen.

Bewaartermijn camerabeelden

De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.

Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de werkgever de betreffende beelden bewaren tot dit is afgehandeld.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht op de werkplek'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht op de werkplek

 • Mag mijn werkgever bewakingsbeelden gebruiken om mij te beoordelen?

  Gebruikt uw werkgever bewakingscamera’s om bezittingen en/of werknemers te beveiligen? Dan mag uw werkgever de camerabeelden niet gebruiken om u aan te spreken of te beoordelen op uw functioneren. Uw werkgever mag de beelden alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

 • Mag mijn werkgever een verborgen camera gebruiken?

  Nee, normaal gesproken mag dat niet. Maar heeft uw werkgever duidelijke vermoedens van bijvoorbeeld diefstal of fraude door werknemers? Dan mag uw werkgever onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht).

  Voorwaarden verborgen camera

  Uw werkgever mag alleen een verborgen camera gebruiken als hij in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het lukt uw werkgever niet, ondanks allerlei inspanningen, om een eind te maken aan de diefstal of fraude.
  • Het gebruik van de verborgen camera is tijdelijk (permanent heimelijk cameratoezicht is nooit toegestaan!).
  • De inbreuk op de privacy van de werknemers is zo klein mogelijk. Een camera op bijvoorbeeld het toilet gaat te ver, omdat mensen dan ontkleed in beeld kunnen komen.
  • Uw werkgever heeft u er vooraf op gewezen dat verborgen camera’s in bepaalde situaties (diefstal of fraude) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld in het personeelsreglement of in een reglement cameratoezicht.
  • Uw werkgever informeert de betrokken werknemers achteraf over het gebruik van de verborgen camera.
  • Uw werkgever heeft toestemming van de ondernemingsraad voor het gebruik van een verborgen camera.
  • Uw werkgever meldt het heimelijk cameratoezicht vooraf bij de Autoriteit Persoonsgegevens en vraagt een voorafgaand onderzoek aan. De Autoriteit Persoonsgegevens toetst dan of het gebruik van de verborgen camera voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Mag mijn werkgever mij stiekem filmen voor trainingsdoeleinden?

  Nee, dat mag niet. Bijvoorbeeld mystery shopping met een verborgen camera is niet toegestaan.

  Uw werkgever mag een verborgen camera alleen gebruiken om bijvoorbeeld diefstal of fraude op te sporen. En dan alleen nog als uiterste redmiddel. Voor andere doelen, zoals trainingsdoeleinden, is een verborgen camera een te zwaar middel.

 • Wat heeft de OR te zeggen over cameratoezicht op de werkplek?

  De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol bij de beslissing cameratoezicht in te zetten op de werkplek. De OR moet instemming verlenen voordat de werkgever camera's mag ophangen.

  Personeelsvolgsysteem

  Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft de OR instemmingsrecht bij het besluit om een personeelsvolgsysteem te gaan gebruiken. Een personeelsvolgsysteem is elk geautomatiseerd systeem dat geschikt is om personeel te volgen. Ook als dit niet gebeurt maar het wel zou kunnen, is zo’n systeem een personeelsvolgsysteem.

  Omdat cameratoezicht ook te gebruiken is als personeelsvolgsysteem, moet de OR dus instemming verlenen voordat de werkgever camera's mag ophangen. Voor meer informatie over controle van werknemers en de rol van de OR hierbij, zie: Controle van personeel.

Hulpmiddelen voor professionals