Vergroot contrast

Cameratoezicht in het verkeer

Camera’s langs (snel)wegen registreren kentekens van passerende voertuigen. De politie gebruikt deze kentekens voor automatische kentekenherkenning, ook wel automatic numberplate recognition (ANPR) genoemd. Rijkswaterstaat en de provincies gebruiken de kentekens voor verkeersonderzoek.

ANPR

ANPR is een methode om gefotografeerde kentekens op automatische wijze te vergelijken met kentekens in politiebestanden. Op deze manier kan de politie verdachten signaleren, bijvoorbeeld voortvluchtige personen.

De automatische vergelijking kan een hit opleveren: een signaal dat een kenteken wordt herkend. De politie kan dan direct actie ondernemen. Een no-hit betekent dat een gescand kenteken niet voorkomt in het politiebestand en dat dit kenteken dus niet wordt gezocht.

Op grond van de Wet politiegegevens mag de politie ANPR onder voorwaarden toepassen om de dagelijkse politietaak uit te voeren. Maar de politie moet daarbij wel rekening houden met de privacy van automobilisten.

Verkeersonderzoek

Een van de taken van Rijkswaterstaat en de provincies is te zorgen voor betere doorstroming van de wegen. Voor dit doel kunnen zij verkeersonderzoek doen. Zij gebruiken de geregistreerde kentekens dan om mensen een uitnodiging voor een verkeersenquête sturen. Dit doen zij door via het kentekenregister de adressen op te vragen die bij de kentekens horen.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Cameratoezicht in het verkeer'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over cameratoezicht in het verkeer

 • Mag de politie mijn kenteken scannen en bewaren?

  De politie mag ANPR gebruiken om verdachten te signaleren. De politie mag dus uw kenteken scannen als u langs een ANPR-camera rijdt. Maar het bewaren van de kentekens van iedereen op deze route mag niet.

  Bewaren kentekens

  Leidt een gescand kenteken na vergelijking tot een hit (een signaal dat het kenteken wordt herkend)? Dan mag de politie het kenteken bewaren zo lang als dit noodzakelijk is voor het vastgestelde doel.

  Gescande kentekens die niet leiden tot een hit, moet de politie direct vernietigen. De politie mag deze kentekens dus ook niet bewaren voor eventuele toekomstige onderzoeken.

 • Mag Rijkswaterstaat mijn kenteken gebruiken voor een verkeersenquête?

  Rijkswaterstaat mag uw kenteken gebruiken om uw adres te achterhalen en u een uitnodiging voor een verkeersenquête te sturen. Daarvoor is geen toestemming van u nodig. Maar Rijkswaterstaat moeten zich daarbij wel aan een aantal voorwaarden houden.

  Noodzaak cameratoezicht

  Het gebruik van uw persoonsgegevens door Rijkswaterstaat is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Rijkswaterstaat het doel niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy van automobilisten?

  Informatie over gebruik persoonsgegevens

  In de brief die Rijkswaterstaat u stuurt, moet genoeg informatie staan over het gebruik van uw persoonsgegevens. Onder meer over het doel waarvoor Rijkswaterstaat uw gegevens gebruikt. Ook moet u de mogelijkheid krijgen om u af te melden voor het betreffende onderzoek.

  Bezwaar tegen gebruik persoonsgegevens

  Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Rijkswaterstaat? En wilt u niet meer benaderd worden voor het onderzoek? Dan kunt u dit aangeven. Informatie hierover vindt u in de uitnodigingsbrief.

  Let op: het is niet mogelijk om u helemaal af te melden voor dit soort verkeersonderzoeken. Op basis van uw kenteken kunt u altijd in een steekproef terechtkomen en een uitnodiging ontvangen. Er is geen bestand van kentekenhouders die Rijkswaterstaat niet mag benaderen. Maar u bent niet verplicht om mee te doen en kunt zich altijd afmelden voor het specifieke onderzoek.

  Bewaartermijn

  Rijkswaterstaat mag de camerabeelden en andere persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Dat houdt in dat Rijkswaterstaat de gegevens moeten vernietigen zodra het doel waarvoor deze zijn verzameld is bereikt.

  Meer informatie

  U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens onder Veelgestelde vragen verkeersonderzoek (ga naar het kopje ‘Privacy’) op de website van Rijkswaterstaat.