Vergroot contrast

Overzichten meldingen datalekken

Organisaties zijn verplicht om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP publiceert in 2017 elk kwartaal een totaaloverzicht van alle gemelde datalekken. Daarnaast gaat de AP in een aantal sectorspecifieke overzichten dieper in op de meldingen van datalekken uit bepaalde sectoren.

Overzichten datalekken tweede kwartaal 2017

Via onderstaande link vindt u het totaaloverzicht van alle datalekmeldingen van het 2e kwartaal van 2017. Daarnaast gaat de AP in aparte overzichten dieper in op de datalekken uit de sectoren die de meeste meldingen deden:

Let op: het aantal datalekken in een sector zegt nog niets over de impact ervan op de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dat is onder meer afhankelijk van het aantal mensen van wie persoonsgegevens zijn gelekt en de gevoeligheid van de gegevens. Daarnaast maakt de AP alleen bekend over welke sectoren zij de meeste meldingen ontvangt. De toezichthouder doet niet zomaar uitspraken over individuele meldingen van datalekken.

Toelichting tweede kwartaal 2017

Van april tot en met juni 2017 zijn er bijna 2400 datalekken gemeld aan de AP. De meeste datalekken werden gemeld vanuit de sectoren gezondheid en welzijn (31%), financiële dienstverlening (20%) en openbaar bestuur (19%). Deze percentages zijn vergelijkbaar met de percentages van het eerste kwartaal van 2017.

Actie AP

De AP startte in het afgelopen kwartaal 123 onderzoeken naar beveiliging en datalekken. Onder meer naar aanleiding van meldingen van datalekken. De AP startte ook onderzoeken naar mogelijke datalekken bij organisaties die dit níet hebben gemeld bij de AP.

De AP gaf het merendeel van de onderzochte organisaties een waarschuwing. Over het algemeen leidde dat tot beëindiging van de overtreding. Bijvoorbeeld doordat organisaties een beveiligingslek zelf hebben gemeld aan de betrokkenen. Of hun beveiligingsmaatregelen hebben aangescherpt.

Een deel van de onderzoeken loopt nog. De AP doet niet zomaar uitspraken over individuele meldingen en onderzoeken rondom datalekken. De toezichthouder maakt alleen bekend over welke sectoren zij de meeste meldingen ontvangt.

Meer informatie

Sectoren 2e kwartaal 2017

Toon de gegevens in een tabel
Sectoren 2e kwartaal 2017
Gezondheid & welz. 31
Financiële dienstverl. 20
Openbaar bestuur 19
Informatie & comm. 7
Ov. zak. dienstverl. 4
Vervoer 4
Onderwijs 4
Spec. zak. dienstverl. 2
Overige organisaties 3
Overige 6