Vragenlijst meldformulier datalekken

Thema:

In dit document vindt u de vragen uit het online meldformulier datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De vragenlijst meldformulier datalekken helpt u om vóór het invullen van het meldformulier datalekken de vragen alvast in te zien. Zo kunt u de benodigde informatie al verzamelen.

Daarnaast kan de vragenlijst uw organisatie helpen om een stappenplan op te stellen waarmee u een (toekomstig) datalek zo tijdig en volledig mogelijk kunt melden.

Download
Handleiding