Vergroot contrast

Stap 3: Maak een overzicht van alle gegevens

U heeft stap 1 en 2 van dit stappenplan doorlopen. Dat betekent dat u voor al uw verwerkingen heeft bepaald welke gegevens u verwerkt, voor welk doel en op basis van welke grondslag. Dan is het nu tijd om dat te registreren. Dit doet u in uw verwerkingsregister.

Het verwerkingsregister geeft informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. Het is bijna altijd verplicht om een verwerkingsregister te hebben.

Deze verplichting geldt meestal ook voor kleine ondernemers. Maar het voordeel is wel: hoe minder persoonsgegevens u verwerkt, hoe minder tijd het kost om zo’n register te maken.

Lees verder over wat er in het verwerkingsregister moet staan.

Verantwoordingsplicht

Het verwerkingsregister helpt u bij uw verantwoordingsplicht. Deze plicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet.

U moet bijvoorbeeld uw verwerkingsregister aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laten zien als de AP dat aan u vraagt. Zorg dus dat uw verwerkingsregister op orde is.

Door naar stap 4

Heeft u uw verwerkingsregister opgesteld? Dan kunt u verder met stap 4: Maak de beveiliging in orde.

Bekijk binnen het onderwerp Stap 3: Maak een overzicht van alle gegevens

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over het verwerkingsregister

 • Wat moet er in het verwerkingsregister staan?

  U mag zelf weten hoe u het verwerkingsregister opstelt. Wel schrijft de AVG voor welke informatie u in het verwerkingsregister moet zetten.

  Dat is onder meer: de doelen waarvoor u persoonsgegevens verwerkt, van wie u persoonsgegevens verwerkt en om wat voor soort persoonsgegevens het gaat (bijvoorbeeld: NAW-gegevens, e-mailadressen).

  U bent niet verplicht om de grondslagen voor uw verwerkingen te registreren. Maar dat is wel aan te raden.

  In het verwerkingsregister noteert u ook welke maatregelen u heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

  Zie verder: Wat moet er in het verwerkingsregister staan?