Deze info moeten bedrijven jou geven

Je hebt recht op duidelijke informatie over wat een bedrijf met je persoonsgegevens gaat doen. En waarom. Zodat je zelf kunt beslissen of je dit wilt.

Check de privacyverklaring

Bedrijven geven deze informatie vaak via een online privacyverklaring. Het is belangrijk dat je die eerst leest voordat je bijvoorbeeld een app installeert.

Dat lijkt misschien veel moeite, maar het zou makkelijk moeten zijn. De privacyverklaring moet namelijk kort en simpel zijn. In taal die jij begrijpt. Zodat jij echt snapt wat het bedrijf met jouw persoonsgegevens doet.

Inhoud privacyverklaring

Het bedrijf moet in de privacyverklaring zetten:

  • hoe je contact kunt opnemen met het bedrijf;
  • waarvoor het bedrijf je gegevens verzamelt;
  • of het bedrijf je gegevens aan andere bedrijven doorgeeft;
  • hoe lang het bedrijf je gegevens bewaart;
  • wat je privacyrechten zijn;
  • hoe je je toestemming kunt intrekken;
  • hoe je een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tips

Kun je de privacyverklaring niet goed vinden? Mist er informatie? Of is de verklaring te lang en moeilijk? Denk er dan goed over na of je je gegevens wel met dat bedrijf wilt delen. Misschien zijn er andere bedrijven die dezelfde soort app, game etc. aanbieden en die wél eerlijk zijn over wat ze doen.